Hop til indhold
Lyt

Elever med en kronisk eller alvorlig sygdom kan have behov for behandling og kontrol af sygdommen i skoletiden i større eller mindre grad. Behandlinger eller udviklingen af sygdommen kan derfor betyde, at eleven har et højt fravær på uddannelsen.

Støtteformer til elever med alvorlig eller kronisk sygdom

SPS for elever med kronisk eller alvorlig sygdom er et individuelt tilrettelagt støtteforløb, som skal sikre, at eleven kan opfylde uddannelsens mål.

Hvis en kronisk eller alvorlig sygdom giver indlæringsmæssige vanskeligheder, for eksempel koncentrationsbesvær, eller hvis eleven har behov for hjælp til at strukturere og prioritere sin tid, er det muligt at søge og få støtte gennem SPS. 

Det er derfor følgevirkningerne af sygdommen, som eleven kan kompenseres for via SPS og ikke selve sygdommen.

SPS for elever med alvorlig eller kronisk sygdom kan derfor omfatte støttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I støttetimerne kan der for eksempel være fokus på:

  • at udvikle strategier til at styrke og understøtte elevens faglige overblik og struktur
  • at bruge planlægningsværktøjer som eleven kan anvende i en konkret skriveproces
  • at dele større projekter op i mindre dele og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Elever med alvorlig eller kronisk sygdom har ofte meget fravær. Støttetimer kan dog ikke anvendes til repetition af stof, som eleven er gået glip af i forbindelse med fravær, men kan være en hjælp til at få overblik over pensum og holde den røde tråd.

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom kan for eksempel være syns- eller bevægelsesvanskeligheder, hvilket giver eleven mulighed for at få støtte gennem SPS-ordningen. Eleven kan også opleve kognitive vanskeligheder, som for eksempel koncentrationsbesvær eller vanskeligheder med at huske. 

Læs mere om støtteformerne for elever med synsvanskeligheder

Læs mere om støtteformerne for elever med bevægelseshandicap

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en elev med en alvorlig eller kronisk sygdom i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse.

Dokumentation er lægelig dokumentation fra elevens egen læge, speciallæge eller sygehus.

Diagnosen skal fremgå tydeligt, og dokumentationen skal beskrive de indlæringsmæssige vanskeligheder, eller øvrige vanskeligheder, for eksempel bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for elevens deltagelse på uddannelsen.

Sidst opdateret: 31. januar 2021