Hop til indhold
Lyt

Inden du kan søge om høretekniske hjælpemidler til eleven, skal der være foretaget en høreteknisk afklaring af styrelsens leverandør.

Læs om høreteknisk afklaring og hvordan du ansøger (spsu.dk)

Når den høretekniske leverandør har fundet frem til, hvilken høreteknisk løsning eleven skal have stillet til rådighed, udarbejder den høretekniske leverandør den endelige anbefaling af, hvilken løsning der passer bedst til eleven og sender den til uddannelsesstedet.

Uddannelsesstedet har derefter ansvar for at søge om den anbefalede høretekniske løsning. Skolen skal sikre sig, at udredningen fra den høretekniske leverandør er vedhæftet ansøgningen i SPSA.

Høretekniske hjælpemidler

Det er vigtigt, at man ved den høretekniske afklaring finder frem til de hjælpemidler, der passer bedst til eleven og til det konkrete behov på uddannelsen.

Det kan være meget forskelligt, hvilke hjælpemidler der er de bedst egnede alt efter, hvilken uddannelse eleven er i gang med. Derfor tager udredningen også udgangspunkt i en dialog med eleven og uddannelsesstedet. 

Efter udredningen er det muligt for eleven at afprøve hjælpemidlerne i en periode, inden der bliver taget endeligt stilling til støttebehovet. 

Timer til teknikerbesøg

Det er muligt at søge timer til teknikerbesøg, hvis der er behov for at få gennemgået de tidligere bevilgede hjælpemidler i en ny kontekst.

Du kan som SPS-ansvarlig søge om timer til teknikerbesøg, hvis:

  • Elevens situation ændrer sig på uddannelsen 
  • Ved skift af lokaler 
  • Ved nye fag, som kræver anden form for støtte
  • Hvis hjælpemidlerne ikke fungerer optimalt.

Du skal som SPS-ansvarlig så præcist som muligt redegøre for det nye behov i ansøgningen.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om høretekniske hjælpemidler til en elev med hørehandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse. Derudover skal du vedhæfte afklaringsrapport og tilbud fra styrelsens leverandør af høreteknisk afklaring.

Hørehæmmede elever

Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve.

Sidst opdateret: 23. oktober 2023