Hop til indhold
Lyt

Når vi behandler ansøgninger om SPS i det nye sagsbehandlingssystem, SPSA, tager vi udgangspunkt i, hvornår eleven eller den studerende har behov for støtten. Det vil typisk være ved uddannelsens begyndelse. De elever eller studerende, som har behov for støtte først, vil derfor også få behandlet deres ansøgning først. Konkret vil du derfor opleve en varieret sagsbehandlingstid set i forhold til den dato, hvor ansøgningen er oprettet. Det er en ændring i forhold til tidligere.

Sådan prioriterer vi ansøgningerne i SPSA

I SPSA prioriteres ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

  1. Hasteansøgninger behandles først. Hasteansøgninger er ansøgninger om SPS til synshandicap, hørehandicap og praktisk hjælp til bevægehandicap
  2. Dato for støttestart
  3. Dato for oprettelse af ansøgningen

Varierende sagsbehandlingstider

Nogle ansøgninger vil have en kort sagsbehandlingstid, da de bliver prioriteret som hastesager. Det drejer sig bl.a. om støtte til elever og studerende med syns- og hørenedsættelser samt fysiske funktionsnedsættelser, jævnfør ovenstående liste. 

Der kan være forskellige årsager til en længere sagsbehandlingstid i enkelte sager. Det kan for eksempel være mere komplekse sager, hvor dokumentationen er uklar eller mangelfuld, og der er behov for yderligere oplysninger til sagen for at kunne vurdere støttebehovet. 

Vi behandler alle ansøgninger hurtigst muligt, men hvis en konkret sag grundet særlige forhold haster, kan du skrive til os på sps@stukuvm.dk.

Overgang til SPSA

Det kræver ressourcer at overgå til et helt nyt sagsbehandlingssystem. På nuværende tidspunkt bruger vi derfor en stor del af vores kræfter på at få tilpasset sagsbehandlingen til det nye system. Det betyder aktuelt, at der for de manuelle sager kan opleves en længere sagsbehandlingstid end normalt.

Hvad kan du gøre?

Du kan sikre så hurtig en sagsbehandlingstid som muligt ved at være opmærksom på følgende: 

  • Angiv den reelle dato for støttestart i ansøgningen
  • Brug genbestilling, hvor det er muligt
  • Angiv alle relevante funktionsnedsættelser og støtteformer i ansøgningen. 

Læs om, hvordan du angiver funktionsnedsættelser og støtteformer i ansøgningen (spsu.dk)

Sidst opdateret: 25. januar 2024