Hop til indhold
Lyt

Viden om ordblindhed på emu.dk

På emu.dk kan du finde viden om ordblindhed, og hvordan ordblindhed kan påvirke ordblinde elevers skolegang. Du får også inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et godt læringsmiljø for ordblinde elever. Materialet er rettet mod folkeskolen, men er også relevant for frie skoler. 

Læs om ordblindhed (emu.dk)

It-understøttet inklusion i grundskolen for elever med udviklingsforstyrrelser på emu.dk

På emu.dk kan du læse et tema om hvordan digitale teknologier kan understøtte inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblematikker. Materialet er rettet mod folkeskolen, men er også relevant for frie skoler. 

Læs om it-understøttet inklusion i grundskolen (emu.dk)

Differentieret undervisning på emu.dk

På emu.dk kan du finde en tema-pakke af materialer, som samler og formidler relevant viden og forskning samt giver et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. Materialet er rettet mod folkeskolen, men er også relevant for frie skoler. 

Læs om differentieret undervisning (emu.dk)

Min ven med handicap

Det Centrale Handicapråd har lanceret kampagnen ´Min ven med handicap´ målrettet børn i 2-4. klasse. 
 
Kampagnen har til formål at bekæmpe fordomme om handicap blandt børn.
 
Kampagnen indeholder tre film og et undervisningsmateriale til lærere til børn i 2-4. klasse.

Se hele kampagnen (minvenmedhandicap.dk)

Sidst opdateret: 23. oktober 2023