En fri grundskole skal yde personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, hvis det er elevens behov. 

Det kan for eksempel være, at en elev med cerebral parese har brug for hjælp til at få bøger op af tasken eller en elev, der har behov for hjælp til at komme på toilettet og få tøj af og på i gymnastiktimerne.

Styrelsens tilskud er udelukkende til aktiviteter, der foregår i undervisningen

Det tilskud, der bliver bevilget via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til personlig assistance kan kun anvendes i forbindelse med undervisningen. 

Hvis der er behov for yderligere støtte udover undervisningen, for eksempel i frikvarterer eller SFO, kan skolen ansøge kommunen.  

Dokumentation, når der søges om personlig assistance

Ansøgningen i SPS2005 til tilskud til personlig assistance skal vedhæftes en udtalelse fra PPR eller en udtalelse fra en anden sagkyndig person, for eksempel hospital/læge, og en udtalelse fra skolen.

Udtalelsen fra PPR eller anden sagkyndig person skal dokumentere behovet for personlig assistance. Udtalelsen skal så vidt muligt anbefale, hvor mange timer (à 60 minutter), eleven har behov for støtte i. 

Udtalelsen fra skolen skal redegøre for, hvordan den personlige assistance skal bruges. I udtalelsen skal der også specifikt tages stilling til, hvor mange timer der søges om tilskud til. 

Hvis der er tale om et behov, der ikke ændres over tid, er det ikke nødvendigt at indsende udtalelsen fra PPR eller anden faglig sagkyndig person mere end én gang. Udtalelsen fra skolen skal dog indsendes hvert skoleår, som skolen søger støtte til

Hvornår man kan søge om tilskud til personlig assistance 

Fristen for at søge tilskud er 1. april forud for det kommende skoleår. Ansøgning i SPS2005 skal være vedhæftet relevant dokumentation. 
Det vil sige, at fristen for at søge tilskud til skoleåret 2019/2020 er 1. april 2019.

Hvis der kommer en ny elev, eller hvis der opstår et akut behov hos en elev i løbet af skoleåret, er det dog muligt at søge støtte i løbet af året.

Log på SPS2005 (åbner nyt vindue)

Udbetaling af tilskud til personlig assistance

Når tilskuddet bliver bevilget, bliver der udregnet et årligt tilskud på baggrund af det antal uger, som støtten bliver givet i, antallet af timer, der bliver ydet tilskud til, og til den takst, der er gældende for ydelsen. Det årlige tilskud bliver udbetalt i 12 månedlige rater, hvoraf august-raten kommer til udbetaling ultimo juli, og den 12. og sidste rate, juli-raten, kommer til udbetaling ultimo juni måned. 

Eksempel på udbetaling af tilskud:

Der er bevilget 7 timers personlig assistance i 40 uger. Det svarer til et fuldt skoleår. 

Taksten for personlig assistance er for eksempel 100 kr. pr. time à 60 minutter. 

Det samlede tilskud er derfor 7 timer à 100 kr. i 40 uger = 28.000 kr. 

Det månedlige tilskud er 2.333,33 kr. = 28.000 kr. delt i 12 rater.

Hvordan udbetalingen foregår

SPS-tilskuddet bliver som udgangspunkt udbetalt i 12 månedlige rater den 3. sidste bankdag i måneden. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal have besked hvis der sker ændringer, for eksempel hvis en elev er blevet meldt ud. Vi skal have besked om ændringer senest midt i den foregående måned.

Det er for, at ændringen kan nå at slå igennem i systemet i forhold til udbetalingen i slutningen af måneden. 

Hvis forløbet med personlig assistance bliver afbrudt 

Hvis en elev, der har fået bevilget tilskud til personlig assistance, stopper på skolen, skal du som SPS-ansvarlig på skolen sørge for, at elevens tilskud bliver stoppet. 

I har pligt til at give Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besked om dette. 

Du skal derfor sende en mail til os på sps@stukuvm.dk og oplyse, hvornår eleven er stoppet på skolen. Når vi har modtaget mailen, sørger vi for, at tilskuddet til personlig assistance til eleven bliver stoppet.

Taksten for personlig assistance

Personlig assistance (praktisk medhjælp), tilskud pr. time à 60 minutter:

2018/2019: kr. 135,00

2019/2020: kr. 138,00

 

Sidst opdateret: 23. september 2019