Hop til indhold
Lyt

Det er muligt at få bevilliget en udredning af blinde eller svagsynede elever hos synskonsulenten i området. Synskonsulenten kan give eleven vejledning i forskellige hjælpemidler og eleven kan eventuelt afprøve, hvilke hjælpemidler, der bedst kompenserer for funktionsnedsættelsen.

It-hjælpemidler

Blinde og svagsynede elever har mulighed for at få it-hjælpemidler.

En it-startpakke er en computer med de programmer og hjælpemidler, som kan hjælpe eleven godt i gang med uddannelsen. It-startpakken indeholder programmer, der kan kompensere for elevens synsvanskeligheder. 

Instruktion i it-startpakken

Når styrelsen har bevilliget eleven en it-startpakke, får eleven også automatisk bevilget instruktion i programmerne og hjælpemidlerne. Det er synskonsulenten, der giver instruktionen enten individuelt eller samlet for flere elever, der er optaget på FGU.

Andre hjælpemidler

Der kan udover it-startpakken bevilges andre hjælpemidler, for eksempel CCTV og tavlekamera. Det er som regel synskonsulenten, der udreder hvilke hjælpemidler, eleven har behov for.

Sekretærhjælp

Blinde og svagsynede elever på FGU kan få sekretærhjælp til for eksempel at tage noter og andre praktiske ting.

Sekretæren bliver ansat hos den leverandør, der er tilknyttet styrelsen. Sekretæren kan med fordel være en fra elevens egen klasse/hold, som bliver betalt for de timer, der bliver brugt på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende.

Sekretærens tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen. Sekretæren bliver ansat hos den leverandør, der har vundet Undervisningsministeriets udbud.

Det betyder, at lønnen til sekretæren er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for sekretæren herunder medarbejderforsikring.

Eleven eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker, at leverandøren ansætter som sekretær.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en elev med et synshandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse.

Når eleven er blind

Kopi af journal fra en synsklinik, speciallæge eller Kennedy Centret, hvor diagnosen fremgår. Det er uden betydning, at den er nogle år gammel, hvis elevens nuværende synstilstand fremgår i journalen.

Når eleven er svagsynet

Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Kennedy Centret, hvor diagnose og aktuel synsstatus fremgår. 
Sidst opdateret: 9. april 2024