Hop til indhold
Lyt

Elever med en kronisk eller alvorlig sygdom kan have behov for behandling og kontrol af sygdommen i skoletiden i større eller mindre grad.

Behandlinger eller udviklingen af sygdommen kan derfor betyde, at eleven har et højt fravær på uddannelsen.

Støtteformer til elever med alvorlig eller kronisk sygdom

SPS for elever med kronisk eller alvorlig sygdom skal sikre, at eleven bliver i stand til at deltage i uddannelsen på lige fod med de andre elever.

Det er følgevirkningerne af sygdommen, som eleven kan kompenseres for via SPS og ikke selve sygdommen. Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom kan for eksempel være syns- eller bevægelsesvanskeligheder.

SPS for elever med alvorlig eller kronisk sygdom kan blandt andet omfatte praktisk hjælp, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

For eksempel kan der bevilges et talegenkendelsesprogram til en elev, der ikke kan bruge hænderne til at skrive en skriftlig opgave på grund af svær leddegigt.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om SPS til elever med en alvorlig eller kronisk sygdom i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse.

Dokumentation kan være fra elevens egen læge, speciallæge eller sygehus. Funktionsnedsættelsen skal fremgå af dokumentationen, og dokumentationen skal beskrive de vanskeligheder, som har betydning for elevens deltagelse på uddannelsen.

Sidst opdateret: 27. oktober 2023