Hop til indhold
Lyt

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp til elever med bevægelseshandicap skal støtte eleven i at blive så selvhjulpen som muligt. Hjælpen kan for eksempel gå ud på at få materialer op af tasken, flytte sig fra kørestol til en almindelig stol, vende siderne i en bog, gå på toilettet, hente mad i kantinen og hjælpe med at spise.

Ramme for praktisk hjælp

Den vejledende ramme til praktisk hjælp er som udgangspunkt 300 timer pr. semester.

Sekretærhjælp

Elever, der har en fysisk funktionsnedsættelse, der betyder, at de ikke selv kan skrive i hånden, kan få bevilget sekretærhjælp. Sekretærtimerne kan bruges til at tage noter og til praktisk hjælp til at skrive større opgaver.

Det kan med fordel være en fra elevens egen klasse eller hold, der bliver ansat som sekretær.

I forbindelse med notetagning kan der bevilges 5 timer pr. uge. Sekretæren bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende. Sekretærens tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen.

Sekretæren bliver ansat hos den leverandør, der er tilknyttet styrelsen. Det betyder, at lønnen til sekretæren er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der udbetaler løn og har det administrative og personalemæssige ansvar for sekretæren herunder medarbejderforsikring.

Eleven eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, de ønsker, at leverandøren ansætter som sekretær.

Sidst opdateret: 7. juli 2023