Hop til indhold
Lyt

Personlig assistance er for elever, der har behov for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med undervisningen. Elever med bevægelseshandicap kan for eksempel få  hjælp til at komme rundt på skolen, få materialer op ad tasken, flytte sig fra kørestol til almindelig stol eller vende siderne i en bog. 

Samtykkeblanket

Inden du opretter ansøgningen om personlig assistance, skal elevens forældre underskrive en samtykkeblanket. Samtykkeblanketten skal opbevares på skolen.

Find samtykkeblanketten på spsu.dk

Dokumentation, når der søges om personlig assistance

Ansøgninger i SPS2005 om tilskud til personlig assistance skal have en udtalelse fra PPR i elevens tidligere skolekommune eller anden sagkyndig person, for eksempel en læge, vedhæftet. Udtalelsen skal dokumentere funktionsnedsættelsen og, hvis det er muligt, en kort beskrivelse af de behov, funktionsnedsættelsen kan medføre. 

Derudover skal ansøgningen have en udtalelse fra skolen vedhæftet. 

Udtalelsen fra skolen skal beskrive:

  • Årsagerne til at eleven skal have personlig assistance 
  • Hvor meget støtte, der er behov for; det vil sige antallet af undervisningstimer om ugen (à 60 minutter pr. time)
  • Hvornår eleven har brug støtten

Hvornår man kan søge om tilskud til personlig assistance 

Tilskud til personlig assistance skal så vidt muligt være ansøgt, inden kursets begyndelse.

Hvis der kommer en ny elev, eller der opstår et behov hos en elev i løbet af skoleåret, er det muligt at søge tilskud til personlig assistance i løbet af året.

Læs trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en samleansøgning på spsu.dk

Se videovejledning til, hvordan du opretter en samleansøgning på spsu.dk (video)

Taksten for personlig assistance på efterskoler og frie fagskoler

Personlig assistance, tilskud pr. time à 60 minutter:

2020/2021: kr. 150,00

2021/2022: kr. 153,00

Styrelsens tilskud er udelukkende til aktiviteter, der foregår i undervisningen

Det tilskud, der bliver bevilget via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til personlig assistance kan kun anvendes i forbindelse med undervisningen. 

Hvis der er behov for yderligere støtte udover undervisningen, kan skolen ansøge kommunen. 

Sidst opdateret: 12. april 2023