Hop til indhold
Lyt

Første skridt til at få støtte gennem SPS-ordningen er at kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Den SPS-ansvarlige er en studievejleder eller en anden ansat på uddannelsesstedet.

Du kan kontakte uddannelsesstedet allerede inden, du starter på din uddannelse og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige.

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med dine medstuderende.

Som udgangspunkt bevilger vi en afklaring af dit støttebehov ved Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), når du starter på en ny uddannelse. I forbindelse med afklaringen kan du få vejledning i forskellige hjælpemidler og du kan afprøve, hvilke hjælpemidler, der bedst hjælper dig.

Det er den SPS-ansvarlige, der søger om en afklaring af støttebehov til dig.

En afklaring indeholder en vurdering af dit behov for hjælpemidler og supplerende synskompenserende støtte, som:

 • It-startpakke (it-startpakken består af en bærbar computer, der indeholder programmer, som kompenserer for dine synsvanskeligheder)
 • Rammebevilling til produktion af studiematerialer hos Nota
 • Fjernsupport og e-læring i synskompenserende programmer
 • Ergoterapeutiske hjælpemidler
 • Sekretærhjælp
 • Mobility
 • Faglige støttetimer
 • Synskompenserende kurser

Når støtten er bevilliget, får du besked i e-Boks, og den SPS-ansvarlige kan informere dig om, hvad der videre skal ske.

Dokumentation

Det er en god idé at have den rette dokumentation med første gang, du har møde med den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted.

For dig som studerende med synshandicap drejer det sig om dokumentation fra en øjenlæge eller fra Kennedy Centret, hvor diagnosen fremgår.

IBOS har flere tilbud til unge, der står overfor at skulle vælge studie efter en ungdomsuddannelse.

Eksempler på støtteformer for studerende med synshandicap

Når du får bevilget en it-startpakke, får du samtidig et abonnement til fjernsupport og e-læring hos Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Abonnementet giver dig adgang til en platform, hvor du selvstændigt og med instruktion kan få vejledning i, hvordan forskellige programmer kan anvendes i sammenhæng med synskompenserende programmer.

Studiebøger og andet undervisningsmateriale kan blive produceret i et format, der kan læses op, og det kan materialer og opgaver også.

Nota er leverandør af studiematerialer. Nota kan rådgive dig i forbindelse med leveringsformer og formater og ved bestilling af produktion af nyt materiale.

Du skal have en bevilling, før du kan få adgang til studiematerialer hos Nota.

Du kan bestille studiematerialer på Notas hjemmeside (nota.dk)

Som blind eller svagsynet elev eller studerende kan du få sekretærhjælp, for eksempel til at tage noter og andre praktiske ting. 

Sekretærhjælpen kan for eksempel være hjælp til at kopiere, tilmelde sig til eksamen og til at søge information på biblioteker. 

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet STUK. Det kan med fordel være en fra din årgang eller dit hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne, og lignende. 

Du kan udover sekretærhjælp og it-hjælpemidler også have behov for faglige støttetimer. I støttetimerne kan du sammen med din støttelærer følge op på undervisningen.

Støttelæreren kan give dig faglig sparring og vejledning. Støttelæreren kan også hjælpe dig med at udvikle strategier, der støtter din indlæring og hjælper dig med fastholde faglig viden.

Du kan som udgangspunkt få bevilget 20 støttetimer pr. semester.

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) vurderer i forbindelse med afklaring af støttebehov, om du har behov for et synskompenserende kursus.

Det kan være et af følgende kurser:

 • Kursus i læse- og studieteknik
 • Kursus i LaTeX og tilknyttede tegne- og beregningsprogrammer
 • Kursus i Excel
 • Node læse/skrivekurser for skærmlæsebrugere

Du kan kun søge om et kursus, hvis IBOS anbefaler det.

Læs mere om indholdet i synskompenserende kurser på spsu.dk

Formålet med mobilityundervisning er, at du lærer at finde rundt på dit uddannelsessted.

Du kan også få mobilityundervisning, hvis du skal starte i praktik.

Kontakt dit uddannelsessted i forhold til materiale til prøver og eksamen. Du er også velkommen til at kontakte Nota for at få vejledning.

Her finder du kontaktoplysninger til Nota (nota.dk)

Sidst opdateret: 9. april 2024