Hop til indhold
Lyt

Støtteformerne vil variere i forhold til graden af dit bevægelseshandicap. Har du for eksempel en ryglidelse, har du mulighed for at få ergonomiske møbler. Er du kørestolsbruger, har du typisk brug for praktisk hjælp på uddannelsesstedet.

Indledende samtale med den SPS-ansvarlige og udredning af støttebehov

Første skridt til at få SPS er, at kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted, når du er optaget på studiet. Den SPS-ansvarlige er en ansat på uddannelsesstede, for eksempel en studievejleder. 

Du kan kontakte dit uddannelsessted, når du er optaget på din uddannelse, og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige.

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. 

Du kan tage udgangspunkt i de behov, du har oplevet tidligere i din skolegang, hvis du før har haft behov for støtte. 

Den SPS-ansvarlige kan vejlede dig til den rette støtte. Når I har afklaret hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, om at få bevilliget støtten.

Når støtten er bevilliget, får du besked i e-Boks, og den SPS-ansvarlige kan informere dig om hvad der videre skal ske.

Det er vigtigt, at du søger tidligt. Det betyder, at det er en god idé, at kontakte det nye uddannelsessted, så snart du er optaget, og gøre opmærksom på dit behov for støtte.

Dokumentation

Det er en god idé at have sendt den rette dokumentation til uddannelsesstedet, før du har møde om SPS.  

For studerende med bevægelseshandicap drejer det sig om dokumentation fra egen læge, speciallæge eller hospital, hvor diagnosen fremgår. 

Ved fremadskridende lidelser, som for eksempel dissemineret sklerose er det vigtigt, at du kan fremvise forholdsvis ny dokumentation, der dækker din aktuelle tilstand.

Sekretærhjælp 

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse og har et bevægelseshandicap, kan du få sekretærhjælp, for eksempel til at tage noter og andre praktiske ting. 

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan med fordel være en fra din årgang eller dit hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne, og lignende. 

Andre eksempler på støtteformer

  • Ergonomisk kontorstol
  • Hæve/sænkebord
  • Ergonomiske hjælpemidler, for eksempel mus og tastatur
  • Diktafon
  • It-startpakke
  • Praktisk hjælp
  • Talegenkendelsesprogrammet Dictus
Sidst opdateret: 18. marts 2021