Hop til indhold
Lyt

Første skridt til at få støtte gennem SPS-ordningen er at kontakte den SPS-ansvarlige på din skole. Den SPS-ansvarlige er en studievejleder eller en anden ansat på skolen.

Du kan kontakte skolen allerede inden, du starter på din uddannelse og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige. Er du startet på din uddannelse, kan du spørge en af dine lærere eller administrationen på din skole, hvis du ikke ved, hvem der er den SPS-ansvarlige. 

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. 

Det er en god ide tale med andre om, hvad du har behov for støtte til, før du taler med den SPS-ansvarlige. Du kan tage udgangspunkt i de behov, du har oplevet tidligere i din skolegang, hvis du før har haft behov for støtte.

Har du ikke tidligere haft behov for støtte, for eksempel hvis du først er blevet syg efter, at du er begyndt på din ungdomsuddannelse, kan du også få støtte.

Den SPS-ansvarlige kan hjælpe og vejlede dig til den rette støtte. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, om at få bevilliget støtten. Når støtten er bevilliget, kontakter den SPS-ansvarlige dig igen, og du kan derefter få støtte. 

Dokumentation

Det er en god ide at have den rette dokumentation med første gang, du har møde med den SPS-ansvarlige.  

For elever med kronisk eller alvorlig sygdom drejer det sig om  dokumentation fra egen læge, speciallæge eller hospital, hvor diagnosen fremgår. 

Dokumentationen skal beskrive de indlæringsmæssige vanskeligheder, eller øvrige vanskeligheder, for eksempel bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for din deltagelse på uddannelsen.

Eksempler på støtteformer hvis du har en kronisk eller alvorlig sygdom

Hvis en kronisk eller alvorlig sygdom giver indlæringsmæssige vanskeligheder, fx vanskeligheder med at koncentrere sig, eller udfordringer med at huske eller prioritere i pensum, er det muligt at søge specialpædagogisk støtte (SPS). 

Det er muligt, alt efter dit behov, at få både studiestøttetimer, hjælpemidler og instruktion heri, sekretærhjælp. m.v. 

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom som syn- eller bevægelsesvanskeligheder kan også give mulighed for SPS. 

Hvis du får bevilget studiestøttetimer, kan du for eksempel arbejde med udvikling af strategier til at styrke og understøtte dit faglige overblik og struktur. Du kan få hjælp til at bruge forskellige planlægningsværktøjer, som du kan bruge, når du skal skrive opgaver eller i gang med større projekter.

SPS kan ikke samle op på det fravær som sygdommen kan medføre. Derfor kan støtten ikke bruges til at repetere det, du eventuelt går glip af i timerne. 

 
Sidst opdateret: 7. juli 2023