Hop til indhold
Lyt

Støtteformerne vil variere i forhold til graden af dit bevægelseshandicap. Har du for eksempel en ryglidelse, har du mulighed for at få ergonomiske møbler. Er du kørestolsbruger, har du typisk brug for praktisk hjælp på uddannelsesstedet.

Indledende samtale med den SPS-ansvarlige og udredning af støttebehov

Første skridt til at få støtte gennem SPS-ordningen er at kontakte den SPS-ansvarlige på din skole. Den SPS-ansvarlige er studievejleder eller en anden ansat på skolen. 

Du kan kontakte skolen allerede inden, du starter på din uddannelse og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige. 

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Derefter starter udredningen af dit støtte behov. 

Det er en god idé, at sætte ord på hvad du har behov for støtte til, før du taler med den SPS-ansvarlige. Du kan for eksempel have behov for hjælp til at komme rundt på uddannelsesstedet, få bøger op ad tasken, få vendt siderne i en bog, eller andet praktisk, der gøre, at du bliver i stand til at deltage i uddannelsen på lige fod med andre. 

Det er vigtigt, at du søger tidligt. Det betyder, at det er en god idé, at kontakte det nye uddannelsessted, så snart du er optaget, og gøre opmærksom på dit behov for støtte.

Dokumentation

Det er en god idé at have den rette dokumentation med første gang, du har møde med den SPS-ansvarlige.

For elever med bevægelseshandicap drejer det sig om dokumentation fra egen læge, speciallæge eller hospital, hvor diagnosen fremgår. 

Ved fremadskridende sygdomme, som for eksempel dissemineret sklerose, er det vigtigt, at du kan fremvise forholdsvis ny dokumentation, der dækker din aktuelle tilstand.

Sekretærhjælp 

Hvis du er elev på en ungdomsuddannelse og har et bevægelseshandicap, kan du få sekretærhjælp for eksempel til at tage noter og andre praktiske ting.

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan med fordel være en fra din årgang eller dit hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende. 

Andre eksempler på støtteformer:

  • ergonomisk kontorstol 
  • hæve/sænkebord 
  • ergonomiske hjælpemidler, for eksempel mus og tastatur 
  • diktafon 
  • it-startpakke 
  • praktisk hjælp
  • talegenkendelsesprogrammet Dictus
Sidst opdateret: 18. marts 2021