Hop til indhold
Lyt

Ved overgangen fra en skole til en anden, eller fra fri grundskole eller efterskole til ungdomsuddannelse, har eleven i nogle tilfælde mulighed for at tage hjælpemidlerne med.   

Det vil ofte fremgå om eleven har behov for støtte eller hjælpemidler i den uddannelsesplan, som eleven udarbejder ved afslutningen af 9. klasse sammen med skolen og sine forældre.

Uddannelsesplanen er både en tilmelding til videre uddannelsesforløb og et pædagogisk værktøj, der kan beskrive om eleven har behov for støtte i for eksempel en ungdomsuddannelse.

Den kommunale ungeindsats, som er etableret fra den 1. august 2019, skal sikre, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver og at familien har én gennemgående kontaktperson, der giver de unge oplevelsen af at have én kontakt til kommunen.

Læs om den kommunale ungeindsats (kl.dk)

Hjælpemidler kan tages med fra en skole til en anden

Nedenfor kan du læse om mulighederne for at tage hjælpemidler med fra en skole eller uddannelse til en anden. Hvis eleven forlader uddannelsessystemet, skal hjælpemidlerne afleveres på skolen.

Hjælpemidler kan tages med ved skoleskift

Hvis eleven skifter til en anden friskole, privatskole, efterskole eller en ungdomsuddannelse, kan eleven tage hjælpemidlerne med. Eleven skal bede den nye skole, om at overflytte udlånet i ansøgningssystemet SPSA.

Hjælpemidler bevilget på en efterskole

Hvis eleven skal videre på en ungdomsuddannelse, kan eleven tage sine hjælpemidler med. Det gælder også, hvis eleven skal tage et år på en anden efterskole. Eleven skal bede den nye skole, om at overflytte udlånet i ansøgningssystemet SPSA.

Computeren skal afleveres ved skoleskift til folkeskole

Hvis eleven har fået bevilget en computer på en fri grundskole og flytter til en kommunal folkeskole, skal computeren afleveres på den gamle skole, inden eleven stopper. Skolen sender computeren retur til styrelsens leverandør, hvor den vil indgå i en genbrugsordning.

Sidst opdateret: 23. april 2024