Hop til indhold
Lyt

Her kan du læse om de muligheder, der er for elever med ordblindhed, bevægelseshandicap, høre- eller synshandicap.

Det er altid skolen, der søger om hjælpemidler, der skal støtte og kompensere eleven i undervisningen. 

Kompenserende læse-skriveteknologi til ordblinde elever

Læse-skriveteknologi til ordblinde elever består typisk af programmer til installation på elevens egen computer, tablet og telefon. 

IntoWords til installation på elevens egen computer

IntoWords indeholder oplæsning, ordforslag, OCR-funktionalitet og talegenkendelse (tale-til-tekst). IntoWords kan installeres på pc, Mac, Chromebook og mobile enheder.

Computer

Hvis eleven ikke har adgang til en pc eller Mac, kan skolen søge om en computer til eleven. Eleven skal selv installere IntoWords på computeren.

Når skolen søger om en computer, skal forælder eller værge skrive under på, at eleven ikke har adgang til en pc eller en Mac. Skolen indsender erklæringen til styrelsen sammen med ansøgningen om computeren.

Dokumentation når skolen skal søge om it-hjælpemidler til ordblinde elever

Når der søges om læse-skriveteknologi til en ordblind elev, skal skolen indsende en PPR-udtalelse fra en læsekonsulent hos PPR eller Ordblindetesten. 

Hvis skolen har en uddannet læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer, kan skolen selv teste eleven med Ordblindetesten. Hvis eleven er testet med Ordblindetesten, behøver skolen ikke indhente en PPR-udtalelse.

Læs om Ordblindetesten på uvm.dk

Ordblindeefterskoler kan ikke ansøge om læse-skriveteknologi

Ordblindeefterskoler kan ikke ansøge om tilskud til kompenserende læse-skriveteknologi til ordblinde elever. Ordblindeefterskoler får allerede tilskud til at sikre, at eleverne bliver kompenseret for deres læse- og stavevanskeligheder.

En ordblindeefterskole har tilrettelagt et særligt samlet undervisningstilbud, som henvender sig til ordblinde elever og har fokus på netop denne målgruppe. Det modtager ordblindeefterskolen et generelt tilskud for, som gør skolen i stand til at tilrettelægge undervisningen på en måde, der er hensigtsmæssig for målgruppen.

Hjælpemidler til elever med hørehandicap

En elev med hørehandicap har mulighed for at få støtte til at følge med i undervisningen på lige vilkår med sine klassekammerater, for eksempel med elevmikrofoner i klassen, eller andre høretekniske hjælpemidler.  

Dokumentation når skolen søger om høretekniske hjælpemidler til elever med hørehandicap

For at skolen kan søge om høretekniske hjælpemidler til en elev med høretab, skal skolen bruge en udtalelse fra en hørekonsulent eller en udtalelse fra PPR.
Udtalelsen eller udredningen skal indeholde en beskrivelse af elevens behov for hjælpemidler og en konkret anbefaling af, hvilke hjælpemidler eleven har behov for. 

Hjælpemidler til elever med synshandicap

Elever med synshandicap kan for eksempel få stillet en computer med relevante programmer til rådighed. 

Dokumentation når skolen søger om hjælpemidler til en elev med synshandicap

Når skolen søger om tilskud til hjælpemidler til elever med synshandicap, skal de bruge en udtalelse fra PPR eller en udtalelse fra en synsfaglig person med viden om kompenserende hjælpemidler i undervisningssammenhæng. 

Udtalelsen skal beskrive elevens behov for hjælpemidler og en konkret anbefaling af de nødvendige hjælpemidler. 

Personlig assistance

Elever, der har behov for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, kan få personlig assistance. 

Skolen skal yde personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, hvis det er elevens behov. Det kan for eksempel være elever med cerebral parese eller andre former for bevægelseshandicap.

Personlig assistance til elever med bevægelseshandicap er praktisk hjælp til for eksempel at komme rundt på skolen, få materialer op ad tasken, flytte sig fra kørestol til almindelig stol, vende siderne i en bog eller gå på toilettet.

Det kan for eksempel være, at en elev med cerebral parese har brug for hjælp til at få bøger op af tasken eller en elev, der har behov for hjælp til at komme på toilettet og få tøj af og på i gymnastiktimerne.

Dokumentation, når skolen skal søge om personlig assistance 

  • En udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolekommunen, eller 
  • Udtalelse fra en anden faglig sagkyndig person (hospital eller læge), der dokumenterer behovet for personlig assistance, eller 
  • En udtalelse fra skolen, der redegør nærmere for, hvordan den personlige assistance tænkes anvendt og hvor mange timer, der søges om tilskud til. 
Sidst opdateret: 19. december 2022