Hop til indhold
Lyt

Neurologiske funktionsnedsættelser dækker blandt andet over medfødte hjerneskader, erhvervede hjerneskader, epilepsi, senfølger efter hjernerystelse, Cerebral Parese, kronisk migræne og kronisk hovedpine.

Elever med neurologiske funktionsnedsættelser kan opleve en række studierelaterede udfordringer, blandt andet:

  • Manglende overskud
  • Udfordringer med koncentration og hukommelse for eksempel i forbindelse med læsning og skrivning
  • Udtalt træthed/hjernetræthed
  • Ekstrem lyd- og lyssensitivitet
  • Svært ved at planlægge, skabe struktur og overblik
  • Neurologisk betingede synsproblemer for eksempel begrænset synsfelt efter blodprop
  • Svimmelhed og udfordringer med balancen
  • Talevanskeligheder mm.

Første skridt til at få SPS er, at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er blevet optaget på FGU.

Den SPS-ansvarlige er en ansat på skolen og det kan for eksempel være en studievejleder. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever.

Den SPS-ansvarlige kan vejlede dig om den rette støtte. Når I har afklaret hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om at få bevilliget støtten.

Når støtten er bevilliget, får du et bevillingsbrev, som bliver sendt med digital post. Den SPS-ansvarlige på skolen kan informere dig om, hvad der videre skal ske.

Dokumentation

Du skal aflevere lægelig dokumentation til den SPS-ansvarlige i forbindelse med samtalen om SPS.

For elever med neurologiske funktionsnedsættelser drejer det sig om dokumentation fra din læge, speciallæge eller hospital, hvor diagnosen fremgår. Derudover kan dokumentationen være neuropsykologiske test eller vurderinger, hvis du har fået foretaget det.

Det er vigtigt, at du kan fremvise forholdsvis ny dokumentation, der dækker din aktuelle tilstand. Dette kan også være en beskrivelse fra skolen, som beskriver de studiemæssige vanskeligheder, som du oplever på grund af din funktionsnedsættelse.

 

Sidst opdateret: 7. juli 2023