Hop til indhold
Lyt

Hvis du er elev på FGU og har behov for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med uddannelsen på grund af et bevægelseshandicap, kan du få personlig assistance. 

Det kan for eksempel være støtte til at:

  • Komme omkring på skolen
  • Få bøgerne op ad tasken
  • Flytte fra kørestol til almindelig stol
  • Vende siderne i bøger
  • Hjælpe ved toiletbesøg
  • Spise og drikke
  • Hente bøger eller anden praktisk hjælp, for eksempel øvelser i værksteder.

Du har udarbejdet en uddannelsesplan i grundskolen. Den går igen i den kommunale ungeindsats og danner grundlag for den forløbsplan, som bliver lavet i samarbejde mellem dig og FGU-institutionen. 

Det er i forløbsplanen, at du i samarbejde med skolen kan bekrive dit behov for SPS. 

Dokumentation

Når I udarbejder forløbsplanen er det en god idé at have dokumentation med, der beskriver din funktionsnedsættelse.
For elever med bevægelseshandicap drejer det sig om dokumentation fra egen læge, speciallæge eller hospital, hvor diagnosen fremgår. 

Ved fremadskridende sygdomme, som for eksempel dissemineret sklerose, er det vigtigt, at du kan fremvise forholdsvis ny dokumentation, der dækker din aktuelle situation.

Sekretærhjælp 

Hvis du er elev på en ungdomsuddannelse og har et bevægelseshandicap, kan du få sekretærhjælp for eksempel til at tage noter og andre praktiske ting. 

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan med fordel være en fra din årgang eller dit hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende. 

 

Sidst opdateret: 15. august 2022