Hop til indhold
Lyt

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er til elever, der har behov for støtte i den almene undervisning i mindst ni undervisningstimer á 60 minutter ugentligt. Det svarer til 12 lektioner på 45 minutter.

Udover specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan elever med specifikke funktionsnedsættelser som synshandicap, hørehandicap, bevægelseshandicap få stillet hjælpemidler og andre former for støtte til rådighed.

Det er skolen, der ansøger om støtten

Det er altid skolen, der søger om støtten. For at kunne søge tilskud til specialundervisning, skal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i skolekommunen vurdere, at eleven har behov for støtte i et omfang af mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

På baggrund af PPR-udtalelsen kan skolen få bevilget et specialundervisningstilskud. Det er skolen, der tilrettelægger specialundervisningsforløbet, så det bedst passer ind i skolens rammer. Skolen kan derfor vælge at undervise flere elever med samme særlige behov i en gruppe.

Det er skolens leder, der vurderer elevernes behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Derfor er det også skolen, du skal kontakte, hvis du som forælder mener, at barnets behov for støtte ikke bliver mødt.

Almene efterskoler og frie fagskoler kan søge rådgivning om specialundervisning hos PPR i elevens tidligere skolekommune.

Styrelsens tilskud er udelukkende til aktiviteter, der foregår i undervisningen

Det tilskud, der bliver bevilget via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kun anvendes i forbindelse med undervisningen.

Hvis der er behov for yderligere støtte udover undervisningen, for eksempel i frikvarterer eller fritid, kan skolen ansøge kommunen. 

Efterskoler for elever med særlige behov

Der er cirka 40 specialefterskoler i Danmark, der henvender sig til ordblinde elever og elever med særlige behov.

Du kan finde oplysninger om de enkelte skoler på efterskoleforeningens hjemmeside (efterskolerne.dk).

Sidst opdateret: 5. marts 2021