Hop til indhold
Lyt

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) vejleder eleven i grundskolen om valg af uddannelse. Derfor er KUI det naturlige bindeled i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, særligt for unge, som på en eller anden måde, for eksempel på grund af en funktionsnedsættelse, ikke er selvhjulpne i forhold til at komme videre i uddannelsessystemet. 

KUI kan sikre kommunikationen og gøre overgangen smidig

For at sikre smidige overgange for elever med behov for støtte og hjælpemidler, er det vigtigt, at viden om elevens behov kommer med til et nyt uddannelsessted.

Her spiller KUI en afgørende rolle både i forhold til at vejlede de unge, og i forhold til at videregive oplysninger om den unge til det nye uddannelsessted. Funktionsnedsættelsen er ofte blevet identificeret i grundskolen, og KUI har derfor ofte fået den nødvendige viden fra elevens grundskole.

Hvis det ikke er tilfældet, har KUI, gennem samtaler med den unge, en mulighed for at afdække om den unge har et behov for støtte, som måske ikke er blevet opdaget i grundskolen. 

Det er op til de enkelte kommunale ungeindsatser hvordan de vil tilrettelægge opgaven med at identificere elever med behov for støtte. De enkelte KUI kan tilrettelægge arbejdet med udgangspunkt i deres relationer til samarbejdsparter i grundskolen, kommunalt regi og det øvrige lokale uddannelsessystem. 

Det er KUI, der skal tage initiativet til, at opgaven bliver varetaget, men hvordan den bliver varetaget kan være forskelligt, og afhænger også af, hvor den unge befinder sig i uddannelsessystemet. 

Det vigtige er at få identificeret de elever, som har et støttebehov på en kommende ungdomsuddannelse, så de hurtigst muligt kan få den støtte, de har behov for.

Kontaktperson i KUI

Elever med behov for støtte kan blive tildelt en kontaktperson i den kommunale ungeindsats. Disse unge kan have behov for specialpædagogisk støtte for at komme igennem en uddannelse.

Det er kommunerne, der må lave en konkret vurdering af, hvem der har behov for støtte, mens KUI er ansvarlig for at videreformidle viden om den unges støttebehov til det uddannelsessted, den unge søger ind på.

Ansøgningssystemet SPS2005 sikrer kommunikationen mellem instanser 

SPS2005 er det system, uddannelsesstederne bruger, når de ansøger om SPS. Du kan som vejleder i den kommunale ungeindsats få adgang til systemet, og du har ansvar for at videregive oplysninger om særlige behov og tidligere støtteforløb til ungdomsuddannelsen. 

Det gør du ved at uploade de relevante bilag og dokumentation i SPS2005. Det giver ungdomsuddannelsen mulighed for at søge støtte til eleven, allerede når de ved at eleven er optaget, og de kan få mulighed for at få rammerne for støtten på plads, før den unge starter på uddannelsen. 

Link til ansøgningssystemet SPS2005 (åbner nye vindue)

Sådan vedhæfter du et bilag i SPS2005

Dokumentation for funktionsnedsættelsen

Hvis du under samtale med den unge finder ud af, at den unge har behov for støtte, som kan betyde, at den unge får behov for støtte på en ungdomsuddannelse, kan du scanne dokumentationen og bagefter vedhæfte i SPS2005.

Du kan skabe dig et hurtigt overblik over den dokumentation, du kan vedhæfte i SPS2005 på spsu.dk

Sådan får du adgang til SPS2005

For at blive oprettet som bruger til SPS2005 skal du udfylde og sende en blanket direkte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Du vil herefter modtage en mail med dit brugernavn og din adgangskode til SPS2005.

Blanket til brugeroprettelse i SPS2005 (KUI medarbejder)

Vær opmærksom på to-faktor login

Alle SPS2005-brugere skal have NemID medarbejdersignatur, og det er arbejdsgiverens ansvar, at alle, der er involveret i arbejdet med SPS har og kan anvende NemID medarbejdersignatur. Hvis medarbejderen allerede har en NemID medarbejdersignatur kan den anvendes.

Læs mere om to-faktor login og find vejledninger på spsu.dk

Sidst opdateret: 1. juni 2023