Hop til indhold
Lyt

Skabelonen til forløbsbeskrivelsen har nu været i brug et år og styrelsen har indsamlet erfaringer med at anvende forløbsbeskrivelsen fra uddannelsesstederne.

På den baggrund er skabelonen til forløbsbeskrivelsen blevet ændret, så der nu findes en forløbsbeskrivelse, som er målrettet ungdomsuddannelser, FGU og VEU samt en forløbsbeskrivelse målrettet videregående uddannelser.

I de nye forløbsbeskrivelser er der tilføjet et punkt om læreplads/praktikplads og feltet til registrering af udeblivelser er blevet præciseret.

Forløbsbeskrivelsen er et pædagogisk redskab

Formålet med forløbsbeskrivelsen er, at den skal anvendes som et pædagogisk redskab i støtteforløbet. Forløbsbeskrivelsen skal blandt andet støtte tilrettelæggelsen af forløbet og sikre den fornødne forventningsafstemning mellem støttegiveren og eleven eller den studerende. Støttegiveren og eleven eller den studerende skal derfor så vidt muligt udfylde forløbsbeskrivelsen sammen.

Forløbsbeskrivelsen skal opbevares på uddannelsesstedet, så du skal ikke vedhæfte den i SPS2005 ved genansøgninger.

Styrelsen kan til enhver tid anmode om at se forløbsbeskrivelsen efter behov for eksempel i forbindelse med tilsyn eller genansøgninger.

De nye skabeloner skal tages i brug fra 1. august 2022.

Læs mere om forløbsbeskrivelsen på spsu.dk

Find de opdaterede skabeloner til forløbsbeskrivelsen på spsu.dk