Hop til indhold
Lyt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Den Nationale Tolkemyndighed i Socialstyrelsen (DNTM) udbyder i fællesskab én hovedleverandøraftale samt et ubegrænset antal fritvalgsleverandør-aftaler vedrørende tolkning til personer med hørehandicap.

Den udbudte opgave

STUK og DNTM udbyder rammeaftaler om henholdsvis fjerntolkning og fysisk tolkning.

Målsætningerne for de nye rammeaftaler er at styrke ledelse, koordination og samarbejde med henblik på:

  • Effektivitet: At sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede ressourcer til gavn for brugerne.
  • Kvalitet: At sikre et stærkt fagligt miljø, gode udviklingsmuligheder for tolkene og høj kvalitet for brugerne.
  • Forsyningssikkerhed: At sikre, at der ved alle bevillinger følges en tolkning.

Der udbydes én hovedleverandøraftale samt et ubegrænset antal fritvalgsleverandør-aftaler.

Tolkeydelserne skal primært leveres på det sociale område samt på uddannelsesområdet for så vidt angår de specialpædagogiske støtteordninger (SPS).

Nærmere beskrivelse af opgaven samt kriterier for tildeling findes i udbudsmaterialet, som kan findes her:

Link til EU-Supply: 2021/S 128-340702

Der afholdes informationsmøde for potentielle tolkeleverandører mandag den 16. august kl. 10 – 12 via Zoom, hvor der informeres om udbuddet, herunder udbudsprocessen og de krav, der stilles for at blive tolkeleverandør på rammeaftalen.

Mere information om mødet følger på DNTM’s hjemmeside i løbet af uge 27

Praktiske oplysninger

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i et digitalt udbudssystem. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via udbudssystemet.

Tilbudsfristen er 1. september 2021 kl. 12.00.

Kontraktperioden løber fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2027. Der forventes kontraktindgåelse i oktober 2021.

Man afgiver tilbud via EU-Supplys digitale udbudssystem og man skal logge sig på som bruger i systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 7020 8014, hvis du har brug for teknisk assistance.