Hop til indhold
Lyt

SPS i undervisningen giver støttegiveren mulighed for at opleve eleven i undervisningssituationen.

Dette skaber sammenhæng mellem undervisningen og den individuelle støtte, og støttegiveren får dermed et bedre udgangspunkt for at støtte op om arbejdet med studiemæssige udfordringer.

Forudsætningen for at anvende en del af studiestøtte- og instruktionstimerne i undervisningen er, at støtten indgår som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere for elevens funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen.

Det er også en forudsætning, at det er den enkelte elevs behov for støtte, der afgør, om støtten gives i undervisningen eller uden for undervisningen. Eleven skal være indforstået med valget.

SPS i undervisningen kan ikke bruges til at nedsætte holdstørrelsen eller til en generel tolærerordning.

Læs mere om instruktionstimer i undervisningen på FGU


Læs mere om SPS i undervisningen på ungdomsuddannelser