På seminaret vil der bl.a. være et oplæg om administration af specialpædagogisk støtte (SPS) på FGU.

Alle FGU-direktører og –rektorer har fået en mail med oplysninger om seminarets indhold og tilmelding. Fristen for tilmelding er torsdag den 7. november.

Hvis du gerne vil tilmelde dig seminariet skal du kontakte lederen på skolen.