Du kan dog ikke kan ansøge om støtte til elever og studerende indenfor:

  • It-hjælpemidler
  • Tegnsprogstolk og skrivetolk
  • Test og udredning, instruktion og studiestøtte (videregående uddannelser)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i gang med en udbudsproces for at finde de kommende leverandører indenfor disse områder. Du kan derfor først ansøge om støtte indenfor disse områder når aftalerne med leverandørerne er faldet på plads.

Hold øje med nyhederne her på hjemmesiden for at holde dig opdateret om aftalerne, og se hvornår du kan begynde at søge inden for disse områder. 

Aftalerne med de kommende leverandører gælder fra 1. august 2019, men du kan ansøge om støtten så snart aftalerne er faldet på plads.

Vær med til at nedbringe sagsbehandlingstiden – brug automatisk tildeling indenfor de områder du kan søge til

Du skal søge via automatisk tildeling, når systemet giver mulighed for det.

Eleven/den studerende får en  bevilling med det samme, og støtten kan sættes i gang hurtigere. Når du bruger automatisk tildeling, er du samtidig med til at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid, især i perioder med spidsbelastning.

Da de nye leverandører endnu ikke er kendt på de områder, hvor der kører udbud, bliver muligheden for automatisk tildeling af it-startpakker, programpakker, tolketimer, timer til skrivetolk og studiestøttetimer til ordblinde studerende på videregående uddannelser deaktiveret indtil de nye leverandører er på plads.

Husk at vedhæfte en forløbsbeskrivelse, når du søger om genbevilling af studiestøttetimer 

Når du søger om genbevilling af studiestøttetimer, både til ordblinde elever/studerende og til elever/studerende med psykiske funktionsnedsættelser, skal du vedhæfte en forløbsbeskrivelse i SPS2005. 

Forløbsbeskrivelsen skal udarbejdes med udgangspunkt i en evaluering af forløbet og en vurdering af det fremadrettede behov for støtte. Vi fører tilsyn med, at der vedhæftes forløbsbeskrivelser i SPS2005. 

Det er ikke et krav, at støttegiveren anvender denne skabelon, men forløbsbeskrivelsen skal som minimum indeholde de oplysninger, der er medtaget i skabelonen. 

Hvis timerne er afholdt af en leverandør (gælder kun på videregående uddannelser), skal leverandøren sørge for, at forløbsbeskrivelsen bliver udarbejdet og uploaded i SPS2005.