Nye leverandører i enkelte regioner

Der er nye leverandører i nogle af regionerne og det betyder, at der er studerende, som skal skifte leverandør af studiestøtte fra det kommende semester. Bevillingerne til efteråret kommer til at afspejle dette, da den nye leverandør kommer til at fremgå af bevillingen. 

Vi er opmærksomme på, at det for nogle studerendes vedkommende kan være utrygt at skulle skifte leverandør midt i et studiestøtteforløb. De nye leverandører vil gøre alt for, at overgangen bliver så uproblematisk som mulig. 

Søg om studiestøttetimer via automatisk tildeling

Du kan nu søge om studiestøttetimer til efteråret via automatisk tildeling. 

Inden du søger om genbevilling af studiestøttetimer til ordblinde studerende, skal leverandøren have vedhæftet en forløbsbeskrivelse i SPS2005. 

Vores leverandører har vedhæftet forløbsbeskrivelser i SPS2005 i slutningen af maj måned. Det fremgår af forløbsbeskrivelsen fra leverandøren, hvor mange studiestøttetimer, de anbefaler til næste semester. 

Hvis leverandøren anbefaler flere timer, end der kan tildeles automatisk, skal du først søge om timer via automatisk tildeling og derefter oprette en normal ansøgning og søge om de resterende timer. 

Leverandører af test, udredning, instruktion og studiestøtte

Der er i hver region en 1. og en 2. prioritetsleverandør, som kan ses af nedenstående skema. 2. prioritetsleverandøren får opgaver i de tilfælde, hvor 1. prioritetsleverandøren ikke kan tage opgaven.

Det er ikke muligt at vælge 2. prioritetsleverandøren, hvis 1. prioritetsleverandøren godt kan tage opgaven. 

I Region Hovedstaden er der ingen 2. prioritetsleverandør. 

Liste over leverandører og prioriteringer

Region Hovedstaden, korte og mellemlange videregående uddannelser

1. prioritet: Københavns VUC

Region Sjælland, korte og mellemlange videregående uddannelser 

1. prioritet: VUC Roskilde
2. prioritet: AOF Danmark

Region Syddanmark, korte og mellemlange videregående uddannelser 

1. prioritet: SDU, Vejledningscentret
2. prioritet: AOF Danmark

Region Midtjylland, korte og mellemlange videregående uddannelser

1. prioritet: Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland
2. prioritet: AOF Danmark

Region Nordjylland, korte og mellemlange videregående uddannelser

1. prioritet: HF&VUC Nord
2. prioritet: AOF Danmark

Bornholm, korte og mellemlange videregående uddannelser

Center for Sundhed og Forebyggelse Kommunikationscentret

Region Hovedstaden, lange videregående uddannelser

1. prioritet: Københavns VUC

Region Sjælland, lange videregående uddannelser

1. prioritet: VUC Roskilde
2. prioritet: Center for Specialundervisning, Slagelse

Region Syddanmark, lange videregående uddannelser

1. prioritet: SDU, Vejledningscentret
2. prioritet: AOF Danmark

Region Midtjylland, lange videregående uddannelser

1. prioritet: Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet
2. prioritet: AOF Danmark

Region Nordjylland, lange videregående uddannelser

1. prioritet: AOF Danmark
2. prioritet: HF&VUC Nord