Hop til indhold
Lyt

Ifølge "Study Ability Modellen", der er udviklet af den finske forsker Kristina Kunttu, kan studieevnen være påvirket af faktorer inden for fire dimensioner: Personlige ressourcer, studiefærdigheder, studiemiljø og læring.   

Nedenfor kan du se modellen, som den der ud, når den er tilpasset danske forhold:

Personlige ressourcer

 • Sociale forhold
 • Fysisk og psykisk helbred
 • Adfærd
 • Netværk 
 • Opvækst

Studiefærdigheder

 • Studieteknik
 • Studiestil og -vaner
 • Problemløsningsfærdigheder
 • Sociale færdigheder
 • Strukturering
 • Motivation
 • Koncentration
 • At sætte i gang, for eksempel med en opgave

Studiemiljø

 • Fysisk, psykisk og socialt miljø
 • Studiefællesskaber indenfor uddannelsesstederne
 • De studerendes egne fællesskaber   
 • Læring 
 • Uddannelsestype
 • Undervisningsform og -struktur
 • Vejledning
 • Støtte til at skrive opgaver, gruppearbejde, med videre

Du kan bruge Studieevnemodellen som pejlemærke ved det første møde.  Den kan guide dig i forhold til hvilke spørgsmål, du kan stille den studerende, for at få mest mulig viden om den studerendes støttebehov.

Du kan bede den studerende om at beskrive studiet og de krav, der bliver stillet på præcis dette studie, og de udfordringer, det kan medføre for den studerende. På den måde kan I sammen afstemme, hvad der er af specifikke behov for støtte.

Sidst opdateret: 14. december 2019