Som sekretær for en støttemodtager kan du varetage en række opgaver, der hjælper støttemodtageren med at komme igennem sin uddannelse på lige fod med andre. 

Opgaverne kan blandt andet bestå i at

  • Tage noter for en elev, der er blind eller svagsynet
  • Tage noter for en elev, der har en fysisk funktionsnedsættelse eller et bevægelseshandicap og derfor ikke selv kan skrive
  • Tage noter for en elev, der har kognitive vanskeligheder, for eksempel i form af nedsat korttidshukommelse, koncentrationsbesvær eller opmærksomhedsforstyrrelse
  • Hjælpe støttemodtagere med ordblindhed med indskrivning af større opgaver
  • Hjælpe med tilmelding til eksamen, søge information på biblioteket, kopiere
  • Transskribere lydfiler
  • Indsamle og søge litteratur

Listen er ikke udtømmende, og det er leverandørens opgave at beskrive dine opgaver som sekretær, både i forhold til timeforbrug og i forhold til hvem det er du skal hjælpe. 

Det er vigtigt at vide at sekretærhjælp ikke omfatter faglig hjælp, for eksempel sparring på indholdet i en opgave, eller korrekturlæsning. 

Sidst opdateret: 15. april 2019