Kompenserende læse- og skriveteknologi spiller en væsentlig rolle for elevens udbytte af uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at eleven bliver godt instrueret i at anvende den kompenserende læse- og skriveteknologi, som bliver bevilget i form af it-startpakke, programpakke eller andre typer af hjælpemidler.

Der følger 10 timers instruktion til eleven i brugen af ordblindeprogrammerne med bevillingen af en it-startpakke eller programpakke. 

Eleven kender måske ikke til den kompenserende læse- og skriveteknologi og hvordan de bedst kommer i spil i undervisningen. Der er også forskel på elevers tilgang til brug af computere generelt:

Nogle vil hurtigt selv finde frem til de funktioner, som programmerne kan støtte dem i, mens andre kan have behov for mere støtte i at anvende programmerne i uddannelsen. 

Opfølgning på instruktion

Nogle af de timer, der er bevilget til instruktion, kan gemmes til en senere opfølgning. Det kan være med til at sikre, at eleven bruger it-støtten på en måde, der kompenserer for vanskelighederne bedst og mest muligt. 

Uddannelsesstedet og støttegiver bør give mulighed for løbende instruktion, når eleven har spørgsmål og følge aktivt op på, om eleven anvender it-støtten i sin dagligdag på studiet. 

Tidsforbrug på instruktion

Behovet for instruktion kan være forskelligt fra elev til elev. For nogle elever er det intuitivt at gå i kast med programmerne, mens andre kan have behov for mere dybdegående instrukser.   

Styrelsen bevilger tilskud til 10 timers instruktion. Hvis der er behov for flere instruktionstimer, kan der søges tilskud til det. Det er ikke tanken, at alle elever SKAL have 10 timers instruktion, men de skal have den instruktion, de har behov for.

Uddannelsesstedet søger refusion for de timer, de har afholdt.

Tjekliste til instruktion

Tjeklisten er en rettesnor, der kan give overblik over, om eleven kender de funktioner, der er behov for at kende, for at få mest muligt ud af hjælpemidlerne. 

Tjekliste til instruktion til PC med CD-ORD (it-startpakke og programpakke) 

Tjekliste til instruktion til Mac med IntoWords (programpakke)

Instruktion på forskellige platforme

It-støtten rummer mulighed for at tilgodese elevernes konkrete og individuelle behov for støtte, og det er muligt at bevilge programpakker til elevens egen computer, uanset om det er en Mac eller en PC.

Dog skal man være opmærksom på, at der er forskel i funktionaliteterne for CD-ORD (PC) og IntoWords (Mac ). CD-ORD har flere funktionaliteter og mulighed for individuel tilpasning. 

Uddannelsesstedet skal kunne instruere i de forskellige programmer, der kan bevilges til it-startpakke og programpakke til PC (CD-ORD) og programpakke til Mac (IntoWords).

Fagordslister og IntoWords

Man kan ikke oprette egne fagordslister med IntoWords til Mac, men eksisterende fagordslister kan nemt anvendes fra IntoWords til Mac. En fagordsliste, som er oprettet med CD-ORD, skal gemmes som en ENC-fil, og herefter kan den ”trækkes” direkte ind i IntoWords.

På MV-Nordics hjemmeside er der fagordslister, som Mac-brugere kan gøre brug af. Den samling udvides løbende.

Hvis institutionen har adgang til CD-ORD er det muligt at oprette fagordslister og dele dem med alle Mac-brugere, for eksempel via skolens intranet.

Oplæsning med IntoWords

IntoWords kan læses op fra flere platforme med højreklik.

Sidst opdateret: 13. august 2019