Elever med psykiske funktionsnedsættelser får hovedsageligt studiestøttetimer eller andre forløb. Fokus er på at komme godt igennem uddannelsen. 

Behovet for støtte er ofte knyttet til oplevelsen af udfordringer på grund af følgende: 

 • Manglende overskud og energi til studierne. 
 • Dårlig koncentration og hukommelse under studiet, for eksempel i forbindelse med læsning.
 • Problemer med udholdenhed og fastholdelse af studiet. 
 • Vanskeligheder med struktur i studiehverdagen, for eksempel i forbindelse med større opgaver. 
 • Manglende overblik over uddannelsen, pensum, større opgaver, krav, eksaminer, osv. 
 • Vanskeligheder med at ’sætte i gang’, for eksempel i forhold til skriveprocesser. 
 • Følelse af uoverskuelighed og ubehag ved det studiemæssige pres. 
 • Problemer med social isolation. 
 • Svært ved håndtere sociale sammenhænge eller kontekster, herunder udfordringer med at møde op på studiet og være i undervisningssituationer med mange mennesker.
 • Svært ved at ’være på’, for eksempel svært ved at holde oplæg og indgå i gruppearbejde. 
 • Udfordringer ved kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende.
 • Usikkerhed om egne studieevner og faglige kompetencer.

Forskellige fokus for studiestøtten

Studiestøtten kan have forskellige fokus: Et kognitivt fokus, der kan bestå af hjælp til at skabe overblik over uddannelsen, strukturere opgaver, og af redskaber, der støtter hukommelse og koncentration; et følelsesmæssigt fokus, som kan bestå af støtte til fokus på egne ressourcer, til mentalisering, til håndtering af automatiske negative tanker og til at have fokus på egenomsorg, og et socialt fokus, der kan bestå i hjælp til at oversætte sociale koder og i at inddrage sit netværk og gøre brug af andre støttemuligheder.

Forløbsbeskrivelse

I slutningen af hvert semester/periode skal du og eleven udarbejde en forløbsbeskrivelse. Det gælder også for det semester, hvor eleven afslutter uddannelsen. I udarbejder forløbsbeskrivelsen sammen og afleverer den til den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet. 

Læs mere om forløbsbeskrivelsen som arbejdsredskab

Sidst opdateret: 26. april 2019