Hop til indhold
Lyt

Online udvidet kursus om kompenserende it-hjælpemidler

Formålet med det udvidede kursus om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at inddrage it-hjælpemidlerne i det strategiske arbejde med den ordblinde elev og i vejledningen af underviserne.

Undervisningen vil delvist være hands-on, og du vil derfor kun i mindre omfang selv arbejde med programmerne på din egen pc og/eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren.

Målgruppe for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde elever og kursister på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Der forudsættes et grundlæggende kendskab til anvendelse af programpakkens funktioner. Hvis du ikke har disse forudsætninger, henvises i stedet til grundkurset i kompenserende it-hjælpemidler. Du kan eventuelt finde viden om programpakkens funktioner på www.OrdblindeLab.dk.

Indhold i det udvidede kursus

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du og dine kolleger på skolen kan anvende i arbejdet med eleven og dennes it-hjælpemidler samt evt. smartphones/tablets. Undervejs er der blandt andet fokus på, hvordan du kan inddrage it-hjælpemidler i studierelevante situationer. Du bliver også præsenteret for andre strategier til at arbejde med ordblinde elevers udfordringer.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede eleven med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning. Du får viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren i selv at sætte sine it-hjælpemidler i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. Online kurserne afholdes i programmet Zoom og vil bestå at oplæg og fælles diskussion og erfaringsudveksling samt gruppearbejde med kolleger fra andre skoler. Der vil kun i mindre omfang være selvstændigt arbejde med AppWriter eller anden teknologi.

Tilmelding til udvidet kursus

Det udvidede kursus om kompenserende it-hjælpemidler afholdes på grund af COVID-19 online. Kurserne afholdes i programmet Zoom.

I foråret 2021 afvikles følgende kurser:

Udvidet kursus 1: 22. marts kl. 9.30 – 15.30

Udvidet kursus 2: 13. april kl 9.30 – 15.30

Udvidet kursus 3: 29. april kl 9.30 – 15.30

Kurserne afvikles af Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.

Du kan tilmelde dig et udvidet kursus på Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution.

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusholder. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Sidst opdateret: 18. maj 2021