Hop til indhold
Lyt

Undervisningen vil delvist være hands-on, og du vil i mindre omfang selv arbejde med programmerne på din egen pc eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren.

Målgruppen for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde elever og kursister på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Der forudsættes et grundlæggende kendskab til anvendelse af programpakkens funktioner. Hvis du ikke har disse forudsætninger, henviser vi i stedet til grundkurset i kompenserende it-hjælpemidler.

Du kan finde viden om de funktioner, du måtte være i tvivl om i videovejledningerne fra OrdblindeLab.

Her finder du videovejledninger fra OrdblindeLab

Indhold i det udvidede kursus

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du og dine kolleger på skolen kan anvende i arbejdet med den ordblinde elev og dennes anvendelse af it-hjælpemidler.

På kurset er der blandt andet fokus på hvordan it-hjælpemidler kan inddrages i studierelevante situationer – herunder hvordan smartphones kan bidrage i forhold til elevens deltagelsesmuligheder.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede eleven med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning. Du får viden om, hvordan du kan vejlede eleven i selv at sætte sine it-hjælpemidler i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på. Der vil i denne forbindelse være fokus på at inddrage videovejledninger fra OrdblindeLab.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. Der vil kun i mindre omfang være selvstændigt arbejde med AppWriter eller anden teknologi.

Tilmelding til udvidet kursus

I efteråret 2021 udbydes fire udvidede kurser:

København:

Den 11. oktober 2021 ved Københavns VUC, kl. 9.30-15.30

Tilmelding til udvidet kursus den 11. oktober 2021 ved Københavns VUC

København den 14. oktober 2021 ved Københavns VUC, kl. 9.30-15.30

Tilmelding til udvidet kursus den 14. oktober 2021 ved Københavns VUC

Aarhus:

Den 12. oktober 2021 ved Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet, kl. 9.30-15.30

Online kursus den 26. oktober ved Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet, kl. 9.30-15.30. Obs! Dette kursus afholdes via Zoom.

Du kan tilmelde dig et udvidet kursus på Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel pr. uddannelsesinstitution.

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusudbyderen. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge inden kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Sidst opdateret: 25. august 2021