Hop til indhold
Lyt

Undervisningen vil delvist være hands-on, og du vil derfor selv arbejde med programmerne på din egen medbragte pc og/eller Mac. Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac installeret på computeren.

Indhold i det udvidede kursus

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du kan anvende i arbejdet med støttemodtageren og dennes it-hjælpemidler samt evt. smartphones/tablets. Undervejs er der blandt andet fokus på, hvordan du kan inddrage it-hjælpemidler i studierelevante situationer. Du bliver også præsenteret for andre strategier til at arbejde med ordblinde støttemodtageres udfordringer.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning og i studiegrupper. Du får viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren i selv at sætte sine it-hjælpemidler i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på.

Målgruppen for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere, undervisere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde støttemodtagere på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Der forudsættes et grundlæggende kendskab til anvendelse af programpakkens funktioner.

Hvor kan du komme på kursus

Der afholdes to udvidede kurser i København den 16. september 2020 kl. 9.00-15.00 og den 21. september 2020 kl. 9.00-15.00. Begge kurser afholdes på KVUC, Vognmagergade 8, 1120 København K.

Der afholdes et udvidet kursus i Aarhus den 22. oktober 2020 kl. 9.30-15.30 på Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet, Campus Aarhus.

Der afholdes et virtuelt udvidet kursus den 12. november 2020 kl. 9.30-15.30 ved Rådgivnings- og Støttecentret. 

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset, men du skal selv sørge for transport. Der bliver serveret frokost og kaffe på kurset.

Det er et krav, at du selv medbringer computer (pc eller Mac) med programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD. Medbring desuden gerne en smartphone/tablet, et headset samt en forlængerledning.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig udvidet kursus i København den 16. september 2020 på
KVUC´s hjemmeside

Du kan tilmelde dig udvidet kursus i København den 21. september 2020 på
KVUC´s hjemmeside

Du kan tilmelde dig udvidet kursus i Aarhus den 22. oktober 2020 og virtuelt udvidet kursus den 12. november 2020 på Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusholder. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Sidst opdateret: 3. juli 2020