Undervisningen vil delvist være hands-on, og du vil derfor selv arbejde med programmerne på din egen medbragte pc og/eller Mac. Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac installeret på computeren. Det vil desuden være en fordel også at have CD-ORD, da der kan indgå øvelser målrettet dette program.

Indhold i det udvidede kursus

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du kan anvende i arbejdet med støttemodtageren og dennes it-hjælpemidler samt evt. smartphones/tablets. Undervejs er der blandt andet fokus på, hvordan du kan inddrage it-hjælpemidler i studierelevante situationer. Du bliver også præsenteret for andre strategier til at arbejde med ordblinde støttemodtageres udfordringer.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning og i studiegrupper. Du får viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren i selv at sætte sine it-hjælpemidler i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på.

Målgruppen for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere, undervisere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde støttemodtagere på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Der forudsættes et grundlæggende kendskab til anvendelse af programpakkens funktioner.

Hvor kan du komme på kursus

Kurserne afvikles i:

Aarhus hos Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet, Campus Aarhus
København hos KVUC, Vognmagergade 8, 1120 København K.

Kurset varer fra kl. 9.30-15.30.

Læs mere om kurserne i Aarhus og hvordan du finder vej på au.dk

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset, men du skal selv sørge for transport. Der bliver serveret frokost og kaffe på kurset.

Det er et krav, at du selv medbringer computer (pc eller Mac) med programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD. Medbring desuden gerne en smartphone/tablet, et headset samt en forlængerledning.

Tilmelding

Kurserne er overtegnede og der er indtil videre lukket for tilmelding.

 

Sidst opdateret: 22. januar 2020