; Hop til indhold
Lyt

Formålet med grundkurset om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at kunne give elever og kursister instruktion i programpakken på både pc og Mac.

Du opnår kendskab til programmernes funktioner blandt andet i form af oplæsning, ordforslag, OCR-behandling og individuelle indstillingsmuligheder.

Undervisningen er hands-on, så du vil selv komme til at arbejde med programmerne på din egen medbragte pc og/eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren.

CD-ORD vil ikke blive gennemgået, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er behov for det.

Målgruppe for grundkurset

Målgruppen er it-ansvarlige, læsevejledere, andre støttegivere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at instruere i AppWriter og CD-ORD under SPS-ordningen på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Du behøver ikke at kende til programmerne på forhånd, men det er en fordel, at du er nogenlunde fortrolig med en pc eller en Mac.

Hvis du allerede er fortrolig med programmerne og blot er i tvivl om enkelte funktioner, er kurset ikke relevant for dig. Vi henviser i stedet til de udvidede kurser. Du kan finde viden om de funktioner, du er i tvivl om, i videovejledningerne fra Ordlab.

Her finder du videovejledninger fra Ordlab

Indhold i grundkurset

På kurset bliver indholdet i programpakken gennemgået og afprøvet med vægt på hjælpemidlernes kompenserende effekt. Du får indblik i programmernes opsætnings- og kombinationsmuligheder og kendskab til, hvordan programmerne kan anvendes i undervisningssituationer og til faglig læsning og opgaveskrivning. På kurset vil der også være fokus på brugen af videovejledninger fra Ordlab.

På kurset er der plads til løbende at drøfte de forskellige måder at sætte programmerne op på, så der bliver taget hensyn til elevens læringsstil, funktionsnedsættelse og temperament.

Ligeledes vil der i løbet af kursusdagen være lejlighed til at drøfte SPS og emner relateret hertil i et bredere perspektiv.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra underviserne, arbejde på egen computer og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne.

Tilmelding til grundkursus

I foråret 2022 udbydes to grundkurser:

København:

Den 14. marts 2022 ved Københavns VUC, fra kl. 9.30-15.30

Tilmelding til grundkursus den 14. marts 2022 ved Københavns VUC

Aarhus:

Den 5. april 2022 ved Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet, fra kl. 9.30-15.30

Du kan tilmelde dig grundkursus den 5. april 2022 på Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel pr. uddannelsesinstitution.

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusudbyderen. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge inden kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Sidst opdateret: 21. januar 2022