Hop til indhold
Lyt

Online grundkursus om kompenserende it-hjælpemidler

Formålet med grundkurset om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at kunne give elever og kursister instruktion i it-startpakken og programpakken på både pc og Mac.

Du opnår kendskab til it-startpakkens funktioner blandt andet i form af oplæsning, ordforslag, scanning og individuelle indstillingsmuligheder.

Undervisningen er hands-on, så du vil selv komme til at arbejde med programmerne på din egen medbragte pc og/eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren.

Programmerne CD-ORD og IntoWords fra den tidligere start-/programpakke vil ikke blive gennemgået, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er behov for det.

Målgruppe for grundkurset

Målgruppen er it-ansvarlige, læsevejledere, andre støttegivere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at instruere i programpakken og it-startpakken under SPS-ordningen på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Du behøver ikke at kende til programmerne på forhånd, men det er en fordel, at du er nogenlunde fortrolig med en pc eller en Mac.

Hvis du allerede er fortrolig med programmerne eller blot er i tvivl om enkelte funktioner, er kurset ikke relevant for dig, og vi henviser i stedet til de udvidede kurser. Du kan finde viden om de funktioner, du måtte være i tvivl om, på www.OrdblindeLab.dk.

Indhold i grundkurset

På kurset bliver indholdet i programpakken gennemgået og afprøvet med vægt på hjælpemidlernes kompenserende effekt. Du får et indblik i programmernes opsætnings- og kombinationsmuligheder og kendskab til for eksempel muligheder for at anvende programmerne i undervisningssituationer og til faglig læsning og opgaveskrivning.

Der er på kurset plads til løbende at drøfte de forskellige måder at sætte programmerne op på, så der bliver taget hensyn til støttemodtagerens læringsstil, funktionsnedsættelse og temperament. Ligeledes vil der i løbet af kursusdagen være lejlighed til at drøfte SPS og emner relateret hertil i et bredere perspektiv.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra undervisere, arbejde på egen computer og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. Online kurserne afholdes i programmet Zoom og vil bestå af oplæg og fælles diskussion og erfaringsudveksling samt gruppearbejde med kolleger fra andre skoler.

Tilmelding til grundkursus

Grundkursus om kompenserende it-hjælpemidler afholdes på grund af COVID-19 online. Kurserne afholdes i programmet Zoom.

I foråret 2021 afvikles et online grundkursus den 15. april.

Kurserne afvikles af Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.

Du kan tilmelde dig grundkursus på Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution.

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusholder. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Sidst opdateret: 18. maj 2021