Hop til indhold
Lyt

Opgaven som støtteperson retter sig mod støttemodtagere med psykiske vanskeligheder, der har behov for støtte til at kunne deltage i uddannelsen og miljøet på uddannelsen på lige fod med andre. 

Støttepersonen er ofte en ældre elev, en studievejleder, en mentor, der i forvejen er tilknyttet støttemodtageren, for eksempel via kommunen, eller en underviser på uddannelsesstedet. 

Det er en fordel, hvis du som støtteperson har kendskab til, og måske også erfaring med, at arbejde med mennesker med psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder. 

Opgaverne som støtteperson kan for eksempel være hjælp og støtte i forhold til at:

  • Skabe kendskab til studieregler og andre praktiske ting på uddannelsen
  • Anvende uddannelsesstedets intranet og andre systemer
  • Formidle viden om uddannelsesstedets tilbud, som for eksempel studievejledning, bibliotek, skrive/lektieværksteder og lignende
  • Hjælpe med at tilmelde eleven til eksamen og andre prøver
  • Orientere om studieformer og hvordan man bedst tilrettelægger sit arbejde, for eksempel projektarbejde, læsegrupper og lignende
  • Anskaffe den rigtige litteratur
  • Formidle viden om sociale pligter og muligheder på uddannelsesstedet
 
Sidst opdateret: 5. maj 2022