Hop til indhold
Lyt

Som sekretær for en støttemodtager kan du varetage en række opgaver, der hjælper støttemodtageren med at komme igennem sin uddannelse på lige fod med andre. 

Opgaverne kan blandt andet bestå i at

  • Tage noter for en elev, der er blind eller svagsynet
  • Tage noter for en elev, der har en fysisk funktionsnedsættelse eller et bevægelseshandicap og derfor ikke selv kan skrive
  • Tage noter for en elev, der har kognitive vanskeligheder, for eksempel i form af nedsat korttidshukommelse, koncentrationsbesvær eller opmærksomhedsforstyrrelse
  • I særlige tilfælde hjælpe elever med svær grad af ordblindhed med indskrivning af eksamensopgaver
  • Hjælpe med tilmelding til eksamen, søge information på biblioteket, kopiere
  • Transskribere lydfiler
  • Indsamle og søge litteratur

Listen er ikke udtømmende, og det er leverandørens opgave at beskrive dine opgaver som sekretær, både i forhold til timeforbrug og i forhold til hvem det er du skal hjælpe. 

Det er vigtigt at vide at sekretærhjælp ikke omfatter faglig hjælp, for eksempel sparring på indholdet i en opgave, eller korrekturlæsning. 

Sidst opdateret: 5. maj 2022