Hop til indhold
Lyt

Støtteformen praktisk hjælp bliver typisk benyttet, hvis eleven har en fysisk funktionsnedsættelse, som for eksempel et bevægelseshandicap. 

Det kan for eksempel være støtte til at:

  • Komme omkring på uddannelsesstedet
  • Få bøgerne op ad tasken
  • Flytte fra kørestol til almindelig stol
  • Vende siderne i bøger
  • Hjælpe ved toiletbesøg
  • Spise og drikke

Hente bøger eller anden praktisk hjælp, for eksempel ved laboratorieøvelser eller øvelser i værksteder

Hvis støttemodtageren har behov for støtte hele døgnet, kan den der yder SPS på uddannelsesstedet sagtens være den samme hjælper, som yder personlig støtte og er en del af hjælperteam i elevens fritid. Det kan være hensigtsmæssigt for alle parter, men er ikke et krav.

Det er leverandøren, der tager kontakt til hjemkommunen, for at etablere et eventuelt samarbejde. Det er dog vigtigt at understrege, at de timer, der er bevilget SPS, udelukkende er til støtte på uddannelsesstedet.   

 
Sidst opdateret: 5. maj 2022