Hop til indhold
Lyt

Elever med synshandicap kan få bevilget sekretærhjælp. Sekretærtimerne kan bruges til at tage noter og til praktisk hjælp til at skrive større opgaver.

Sekretærtimerne kan også bruges til det ekstra arbejde, du som sekretær har med at bearbejde egne noter, kopiere mv. og efterfølgende udlevere noterne til eleven. Dit tidsforbrug til at tage egne noter er ikke dækket af bevillingen.

Du bliver ansat hos den leverandør, der har vundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitets udbud.

Det betyder, at din løn er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for din ansættelse, herunder medarbejderforsikring.

Sidst opdateret: 5. maj 2022