Hop til indhold
Lyt

Elever med psykiske funktionsnedsættelser får hovedsageligt studiestøttetimer eller andre forløb. Fokus er på at komme godt igennem uddannelsen.

Behovet for støtte er ofte knyttet til oplevelsen af udfordringer på grund af følgende:

 • Manglende overskud og energi til studierne.
 • Dårlig koncentration og hukommelse under studiet, for eksempel i forbindelse med læsning.
 • Problemer med udholdenhed og fastholdelse af studiet.
 • Vanskeligheder med struktur i studiehverdagen, for eksempel i forbindelse med større opgaver.
 • Manglende overblik over uddannelsen, pensum, større opgaver, krav, eksaminer, osv.
 • Vanskeligheder med at ’sætte i gang’, for eksempel i forhold til skriveprocesser.
 • Følelse af uoverskuelighed og ubehag ved det studiemæssige pres.
 • Problemer med social isolation. 
 • Svært ved håndtere sociale sammenhænge eller kontekster, herunder udfordringer med at møde op på studiet og være i undervisningssituationer med mange mennesker.
 • Svært ved at ’være på’, for eksempel svært ved at holde oplæg og indgå i gruppearbejde.
 • Udfordringer ved kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende.
 • Usikkerhed om egne studieevner og faglige kompetencer.

Forskellige fokus for studiestøtten

Studiestøtten kan have forskellige fokus: Et kognitivt fokus, der kan bestå af hjælp til at skabe overblik over uddannelsen, strukturere opgaver, og af redskaber, der støtter hukommelse og koncentration; et følelsesmæssigt fokus, som kan bestå af støtte til fokus på egne ressourcer, til mentalisering, til håndtering af automatiske negative tanker og til at have fokus på egenomsorg, og et socialt fokus, der kan bestå i hjælp til at oversætte sociale koder og i at inddrage sit netværk og gøre brug af andre støttemuligheder.

Læs mere om fokus i studiestøtten for elever med psykiske funktionsnedsættelser

Studiestøtte med et kognitivt fokus

Studiestøtte med et socialt fokus

Studiestøtte med et følelsesmæssigt fokus

Forløbsbeskrivelse

For hvert forløb skal du og eleven udarbejde en forløbsbeskrivelse. Formålet med forløbsbeskrivelsen er, at den skal anvendes som et redskab til planlægning, målsætning og evaluering.  Forløbsbeskrivelsen skal støtte tilrettelæggelsen af forløbet og sikre den fornødne forventningsafstemning. 

Læs mere om forløbsbeskrivelsen

Sidst opdateret: 5. maj 2022