Hop til indhold
Lyt

Hjælpemidlerne i form af kompenserende læse- og skriveteknologi kan være helt centrale for at eleven gennemfører uddannelsen. Derfor spiller instruktionen i elevens anvendelse af hjælpemidlerne en afgørende rolle.

Når en elev får bevilget en it-startpakke eller en programpakke, får eleven også bevilget 6 timers instruktion. Jo bedre instruktion, desto større chance for, at eleven anvender hjælpemidlerne i sin uddannelse.

Studiestøtten skal sikre, at eleven får redskaber til at løse den konkrete læse- og skriveopgave ved at arbejde med strategisk læseforståelse, opgaveskrivning og forberedelse til eksamen.

Forløbsbeskrivelsen

For hvert studiestøtteforløb skal du og eleven eller den studerende udarbejde en forløbsbeskrivelse. Formålet med forløbsbeskrivelsen er, at den skal anvendes som et redskab til planlægning, målsætning og evaluering. Forløbsbeskrivelsen skal støtte tilrettelæggelsen af forløbet og sikre den fornødne forventningsafstemning.

Læs mere om forløbsbeskrivelsen

Sidst opdateret: 5. maj 2022