; Hop til indhold
Lyt

Formålet er at støtte kursisten i at komme godt gennem uddannelsen.  

De uddannelser, der hører under VEU kan have forskelige former for støtte, eller være tilrettelagt på en måde, der allerede kan imødekomme de behov, kursister med funktionsnedsættelser kan have. Det er derfor en individuel vurdering, om studiestøtte er den rette støtteform for den individuelle kursist på den enkelte uddannelse. 

Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser eller  en vejleder på uddannelsesstedet, eller af en ekstern person, uddannelsesstedet ansætter til opgaven.

Det er vigtigt, at støttegiver, der kender indholdet i uddannelsen godt, og som har et godt kendskab til skolen. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte. 

Underviseren/støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper kursisten med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. 

Støtten er et supplement til den faglige indlæring, der sker i undervisningen, i gruppe- og projektarbejde, ved fremlæggelser og i læsegrupper. 

Det er dog vigtigt at understrege, at studiestøtte ikke må være behandling eller terapi. Det er heller ikke støtte til at opnå manglende  generelle faglige forudsætninger.

Sidst opdateret: 12. marts 2021