; Hop til indhold
Lyt

Sekretæren for en støttemodtager skal varetage en række opgaver, der hjælper støttemodtageren med at komme igennem sin uddannelse på lige fod med andre. 

Opgaverne kan blandt andet bestå i at

  • Tage noter for en kursist, der er blind eller svagsynet
  • Tage noter for en kursist, der har en fysisk funktionsnedsættelse eller et bevægelseshandicap og derfor ikke selv kan skrive
  • Tage noter for en kursist, der har kognitive vanskeligheder, for eksempel i form af nedsat korttidshukommelse, koncentrationsbesvær eller opmærksomhedsforstyrrelse
  • I særlige tilfælde hjælpe kursister med svær grad af ordblindhed med indskrivning af eksamensopgaver
  • Hjælpe med tilmelding til eksamen, søge information på biblioteket, kopiere
  • Transskribere lydfiler
  • Indsamle og søge litteratur

Listen er ikke udtømmende. Det er den leverandør, der efter aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet leverer sekretærhjælpen, som har til opgave at beskrive opgaverne som sekretær, både i forhold til timeforbrug og i forhold til hvem det er, der har behovet for støtten. 

Det er vigtigt at vide at sekretærhjælp ikke omfatter faglig hjælp, for eksempel sparring på indholdet i en opgave, eller korrekturlæsning. 

 
Sidst opdateret: 4. maj 2020