Hop til indhold
Lyt

SPS for kursister med kronisk eller alvorlig sygdom er et individuelt tilrettelagt støtteforløb, som skal sikre, at kursisten kan opfylde uddannelsens mål.

Hvis en kronisk eller alvorlig sygdom giver indlæringsmæssige vanskeligheder, for eksempel koncentrationsbesvær, eller hvis kursisten har behov for hjælp til at strukturere og prioritere sin tid, er det muligt at søge og få støtte gennem SPS.

Det er derfor følgevirkningerne af sygdommen, som kursisten kan kompenseres for via SPS og ikke selve sygdommen.

SPS for kursister med alvorlig eller kronisk sygdom kan derfor omfatte studiestøttetimer, hjælpemidler, instruktion i hjælpemidlerne og sekretærhjælp.

I studiestøttetimerne kan der for eksempel være fokus på:

  • at udvikle strategier til at styrke og understøtte elevens faglige overblik og struktur
  • at bruge planlægningsværktøjer som eleven kan anvende i en konkret skriveproces
  • at dele større projekter op i mindre dele og på den måde gøre dem mere overskuelige.

Kursister med alvorlig eller kronisk sygdom har ofte meget fravær. Studiestøttetimer kan dog ikke anvendes til repetition af stof, som kursisten er gået glip af i forbindelse med fravær, men kan være en hjælp til at få overblik over pensum og holde den røde tråd.

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom

Følgevirkninger af kronisk eller alvorlig sygdom kan for eksempel være syns- eller bevægelsesvanskeligheder, hvilket giver kursisten mulighed for at få støtte gennem SPS-ordningen. Kursisten kan også opleve kognitive vanskeligheder, som for eksempel koncentrationsbesvær eller vanskeligheder med at huske.

Læs om støtteformer for elever med synsvanskeligheder

Læs om støtteformerne for elever med bevægelseshandicap

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om SPS til kursister med en alvorlig eller kronisk sygdom i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for kursistens funktionsnedsættelse.

Dokumentation kan være fra kursistens egen læge, speciallæge eller sygehus. Funktionsnedsættelsen skal fremgå af dokumentationen, og dokumentationen skal beskrive de vanskeligheder, som har betydning for kursistens deltagelse på uddannelsen.

Sidst opdateret: 7. juli 2023