; Hop til indhold
Lyt

Du kan som SPS-ansvarlig søge i SPS2005 om, at en kursist får bevilliget hørekonsulenttimer. Hørekonsulenttimer kan blandt andet bruges til udredning af støttebehov; vejledning i brug af hjælpemidler og til generel vejledning om hørehandicap og uddannelse. Hørekonsulenten kan også vejlede underviser og medkursister om, hvad, det vil sige at have et hørehandicap.

Den vejledende ramme for hørekonsulenttimer er 10 timer per semester.

Udredning af støttebehov

Udredningen handler om at finde ud af, hvilken støtte der er nødvendig for, at kursisten kan blive kompenseret for sin funktionsnedsættelse og på den måde tage uddannelsen på lige fod med andre kursister. Støtten kan for eksempel bestå af høretekniske hjælpemidler og/eller anden støtte i tilknytning til undervisningen. 

Udredning af behovet for høretekniske hjælpemidler bliver foretaget  af den høretekniske leverandør og bliver bevilget særskilt.

Hørekonsulenten og den høretekniske leverandør samarbejder ofte om udredningen.

Vejledning i brug af høretekniske hjælpemidler

Hørekonsulenten skal stå for at vejlede eleven og underviserne i den pædagogiske praksis i forhold til den daglige brug af hjælpemidlerne på uddannelsen.

Hvis der er tekniske fejl eller mangler, skal hørekonsulenten sammen med den SPS-ansvarlige kontakte den høretekniske leverandør for at få løst problemerne eller få skiftet udstyret ud.

Vejledning til undervisere og medkursister om hørehandicap

Hørekonsulentens vejledning kan også bestå af information til underviserne om, hvad det indebærer at have en kursist med høretab. Det kan støtte underviseren i at tilrettelægge undervisningen, så den hørehæmmede kursist bliver undervist på samme vilkår som de øvrige kursister. 

Der kan også være behov for at hørekonsulenten vejleder de andre kursister i forhold til at have en kursist med et hørehandicap på holdet. Det kan være med til at sikre kommunikationen mellem kursisterne.

Hvis kursisten skal i obligatorisk praktik, er det også muligt, at praktikstedet kan få vejledning af en hørekonsulent.  

 

Dokumentation, når du ansøger

Hørehæmmede kursister

Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve. Udredning fra hørekonsulent.

Døve kursister

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

Sidst opdateret: 31. januar 2021