; Hop til indhold
Lyt

Kursister med en funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler og instruktion i hvordan hjælpemidlerne anvendes.

For kursister med ordblindhed drejer det sig om kompenserende læse- og skriveteknologi. Kursister med hørehandicap kan have brug for høretekniske hjælpemidler og kursister med synshandicap kan have behov for programmer, der kan læse tekster højt, zoome ind på teksten eller andre hjælpemidler, der kompenserer for synsnedsættelsen. Kursister med bevægelseshandicap kan have brug for ergonomiske hjælpemidler eller praktisk hjælp.

Hjælpemidlerne er de samme, som de hjælpemidler, der kan bevilges på ungdomsuddannelserne. 

Særligt for OBU: Kursister på OBU kan ikke få bevilget SPS, for eksempel it-startpakker og programpakker, der er målrettet kompensation af ordblindheden. OBU er tilrettelagt under hensyn til og med fokus på at afhjælpe og begrænse de vanskeligheder, der følger med ordblindhed. Det vil sige, at undervisningen i sig selv har til formål at kompensere kursistens funktionsnedsættelse.

Sidst opdateret: 1. december 2020