Hop til indhold
Lyt

Ordblindeundervisning for voksne er en planlagt, målrettet og fremadskridende undervisning. Formålet er at afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder, der kan følge med at være ordblind, og at forbedre deltagerens muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed.

Undervisningen foregår på små hold med maks. 6 deltagere. Gennem undervisningen udvikler deltagerne deres funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Ordblindetesten er en forudsætning for at deltage i OBU

Det er en forudsætning for at deltage i OBU at deltageren har gennemgået obligatorisk test for ordblindhed (Ordblindetesten).

Læs mere om Ordblindetesten

SPS for kursister på OBU

OBU er tilrettelagt under hensyn til og med fokus på at afhjælpe og begrænse de vanskeligheder, der følger med ordblindhed. Det vil sige, at undervisningen i sig selv har til formål at kompensere kursistens funktionsnedsættelse. Formålet med SPS på OBU er dermed, at imødekomme de behov for støtte, der kan være udover kompensation for ordblindheden.

Det vil sige, at kursister på OBU ikke kan få bevilget SPS, for eksempel it-startpakker og programpakker, der er målrettet kompensation af ordblindheden, men kan få støtte, der imødekommer øvrige funktionsnedsættelser, for eksempel psykiske funktionsnedsættelser som ADHD, depression, skizofreni, Borderline, og så fremdeles.

Sidst opdateret: 14. februar 2022