Hop til indhold
Lyt

Forberedende voksenundervisning (FVU) er et tilbud til voksne over 25 år, som ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder og blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. For offentlige og private virksomheders ansatte er der desuden mulighed for undervisning i digital opgaveløsning og engelsk.

FVU omfatter fagene FVU-læsning og - matematik, og det mundtlige fag FVU-start.

Desuden udbydes fagene FVU-digital og FVU-engelsk for offentlige og private virksomheders ansatte.

SPS for deltagere på FVU

FVU tilrettelægges sammen med deltagerne, så undervisningen tager højde for deltagernes erfaringer og behov. Alligevel kan det vise sig, at en deltager har et behov, som ikke kan dækkes i den særlige tilrettelæggelse af undervisningen.

Hvis deltageren har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan deltageren have behov for specialpædagogisk bistand.

I forbindelse med undervisning og prøveaflæggelse kan disse deltagere tilbydes følgende støtteformer:

  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
  • Personlig assistance og sekretærhjælp
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning

Deltagere, der får støtte, kan medbringe og anvende den støtte de får i alle dele af undervisningen.

Støtteformer for elever på FVU 

FVU for unge under 25 år

Unge under 25 år kan søge SPS til FVU, hvis:

De er selvforsørgende, er i beskæftigelse minimum 20 timer om ugen, er i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, personer som benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven, personer som ikke tilbydes en forberedende grunduddannelse eller har udtømt mulighederne for en forberedende grunduddannelse og er i målgruppen for FVU samt personer der følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under kriminalforsorgen.

Læs mere på retsinformation.dk 

Sidst opdateret: 14. februar 2022