Hop til indhold
Lyt

Formålet med avu er at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. Fagene, der er mest søgte, er dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik, naturvidenskab og samfundsfag.

SPS for kursister på avu

Kursister på avu med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse kan have behov for, for eksempel, kompenserende læse-/skriveteknologi, ergonomiske hjælpemidler eller studiestøttetimer.

Sidst opdateret: 20. marts 2020