Hop til indhold
Lyt

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte inden for både den private og den offentlige sektor. AMU bliver udviklet og godkendt i et tæt samarbejde mellem ministeriet og arbejdsmarkedets parter.

AMU er korterevarende uddannelser, der kan vare fra en halv dag og op til 50 dage. AMU har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Uddannelser i AMU kan indgå i uddannelsesstrukturer, som giver anerkendt kompetence på arbejdsmarkedet, og de kan give merit til visse erhvervsuddannelser.

SPS for kursister på AMU

AMU-kurser bliver ofte planlagt med meget kort varsel. Det betyder, at ansøgningen om SPS i nogle tilfælde ikke kan nå at blive behandlet. Når du ansøger om SPS til en AMU-kursist er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om det er realistisk at nå at modtage bevillingen.

Selvom det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at nå at ansøge om og iværksætte støtte, kan det stadig give mening at afdække behovet, så dokumentationen er på plads til næste gang, kursisten skal deltage på et AMU-kursus. Så kan kursisten forud for næste kursus gøre opmærksom på særlige behov, og der kan blive ansøgt i god tid. Alle ansøgninger, der vedrører SPS til AMU-kursister, bliver behandlet så hurtigt som overhovedet muligt.

Hvis du skal søge støtte til en AMU-kursist i SPS2005

For at kunne søge støtte til en AMU-kursist, skal AMU-institutionen have adgang til SPS2005, som er det system, I skal anvende for at søge om støtte.

Oprettelsen sker, når du sender en mail til SPS@stukuvm.dk med AMU-institutionens navn, og meget gerne skolekode/UVM-nummer.

For at blive oprettet er det et krav, at uddannelsesstedet er godkendt som AMU-leverandør af Børne- og Undervisningsministeriet.

Som AMU-institution bliver I brugeradministrator, så I selv kan vælge hvilke medarbejdere, der skal have adgang til SPS2005. Brugeradministratoren bliver udpeget af jeres ledelse.

Du får tilsendt en brugeroprettelsesblanket til brugeradministratoren, når I henvender jer.

Sidst opdateret: 14. februar 2022