Hop til indhold
Lyt

Når en studerende starter på en ny uddannelse, kan du søge om en udredning hos Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS). 

På IBOS kan den studerende afprøve forskellige hjælpemidler og få vejledning i, hvilke hjælpemidler der bedst kompenserer for funktionsnedsættelsen.

Udredning foregår ved start på en ny uddannelse eller ved en markant ændring af den studerendes behov.

En markant ændring kan for eksempel være, at den studerendes synsevne er blevet forringet. Det kan også være en ændring i den studerendes uddannelsessituation, der stiller krav om nye typer af hjælpemidler og/eller studietekniske færdigheder.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en studerende med et synshandicap i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse. 

Når den studerende er blind

Kopi af journal fra en synsklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår. Det er uden betydning, at den er nogle år gammel, hvis den studerendes nuværende synstilstand fremgår i journalen.

Når den studerende er svagsynet

Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår. 

Sidst opdateret: 31. januar 2021