Hop til indhold
Lyt

It-startpakken indeholder programmer og hjælpemidler, der kan kompensere for den studerendes synsvanskeligheder.

Instruktion i it-startpakken bevilges som et abonnement på fjernsupport

Når den studerende får bevilget en it-startpakke bevilges der automatisk instruktion i de synskompenserende programmer og hjælpemidler hos Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

I forbindelse med instruktionen får den studerende undervisning i hensigtsmæssig brug af programmer og hjælpemidler i forbindelse med studieaktiviteter samt hjælp til download og læsning af materiale fra Nota.

Instruktionen bevilges som et abonnement, der omfatter fjernsupport og e-læring. Formålet med abonnementet er, at den studerende altid har adgang til fjernsupport og e-læring hos IBOS.

For blinde studerende omfatter abonnementet også mulighed for at få besøg af en instruktør i rimeligt omfang.

Andre it-hjælpemidler

Der kan udover it-startpakken bevilges andre hjælpemidler, for eksempel CCTV og tavlekamera. Det er IBOS, der udreder hvilke hjælpemidler, den studerende har behov for.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en studerende med et synshandicap i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse. 

Når den studerende er blind

Kopi af journal fra en synsklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår. Det er uden betydning, at den er nogle år gammel, hvis den studerendes nuværende synstilstand fremgår i journalen.

Når den studerende er svagsynet

Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår. 

Sidst opdateret: 31. januar 2021