Hop til indhold
Lyt

Studerende kan få hjælp af en støtteperson på uddannelsesinstitutioner, hvor der er indgået aftale med Studenterrådgivningen, som leverandør af studiestøtten. 

Støttepersonen kan være en medstuderende eller en anden studerende, som kender de studiemæssige krav, som den studerende skal leve op til.

Støttepersonen har regelmæssig kontakt med den studerende og yder praktisk støtte på uddannelsen og hjælp til planlægning. Det kan for eksempel ske ved at støtte den studerende i at opdele semesterets opgaver i overskuelige delopgaver, tage kontakt til relevante undervisere, give en introduktion til at finde rundt i studiemiljøet og lignende. 

Opgaverne som støtteperson kan for eksempel være hjælp og støtte i forhold til at:

  • Skabe kendskab til studieregler og andre praktiske ting på uddannelsen
  • Anvende uddannelsesstedets intranet og andre systemer
  • Formidle viden om uddannelsesstedets tilbud, som for eksempel studievejledning, bibliotek, skriveværksteder og lignende
  • Hjælpe med at tilmelde den studerende til eksamen og andre prøver
  • Orientere om studieformer og hvordan den studerende bedst tilrettelægger sit arbejde, for eksempel projektarbejde, læsegrupper og lignende
  • Anskaffe den rigtige litteratur
  • Formidle viden om sociale pligter og muligheder på uddannelsesstedet

På længere sigt er målet at udvikle strategier, så den studerende kan fungere med mindre støtte og blive mere uafhængig. 

Studiestøttegiver og støtteperson – roller og ansvar

Støttepersonen fungerer som koordinator for støtteforløbet. Studiestøttegiver afholder workshops for flere støttepersoner og giver individuel supervision til støttepersonen. Det er studiestøttegivers ansvar at sørge for, at forventningerne til forløbet er afstemt og at afholde opstartsmøde og løbende evalueringsmøder. 

Opstartsmøde og evalueringsmøder

Forløbet med støttepersonen bliver startet op med et opstartsmøde mellem den studerende, støttepersonen og studiestøttegiver. Det er studiestøttegiveren, der er ansvarlig for at indkalde til og lede mødet. På mødet har den studerende og støttepersonen mulighed for at afstemme forventninger og at formulere aftaler, mål og delmål med forløbet. Studiestøttegiver anvender den opgavebeskrivelse, der er udarbejdet på baggrund af afklaringsforløbet som grundlag for mødet.

Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde mellem støttepersonen, støttemodtager og studiestøttegiver. Studiestøttegiveren udarbejder på den baggrund en forløbsbeskrivelse.

Læs om forløbsbeskrivelsen

Ansættelse af støttepersonen

Støttepersonen bliver ansat hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitets leverandør. Det betyder, at lønnen til støttepersonen er inkluderet i leverandørens timepris, og at det er leverandøren, og ikke uddannelsesstedet, der har det administrative og personalemæssige ansvar for støttepersonen herunder medarbejderforsikring. 

Den studerende eller uddannelsesstedet kan som udgangspunkt godt foreslå en person, som de ønsker, at leverandøren ansætter som støtteperson.

Rammen for støtteforløbet

Støtteforløb med støtteperson er rammesat til 20 timer inklusiv opstarts- og evalueringsmøde mellem studiestøttegiver og støttemodtager. 

 

Sidst opdateret: 2. juli 2021