Hop til indhold
Lyt

Oversættelse af sociale koder 

Den studerendes vanskeligheder kan betyde, at det er svært at afkode sociale omgangsformer. Her kan støttegiveren fungere som ’oversætter’. Det kan for eksempel være i forbindelse med gruppearbejde, praktik eller i samarbejdet med en vejleder. Støttegiveren kan hjælpe den studerende med at se situationen fra flere vinkler og tale med den studerende om hensigtsmæssig adfærd, som en hjælp til at undgå konflikter. 

Deltagelse og andre støttemuligheder 

Manglende energi, dårligt selvværd og nederlag fra tidligere kan betyde, at den studerende har svært ved at deltage i de faglige og sociale tilbud på uddannelsesstedet. Her kan støttegiver være med til at give den studerende en oplevelse af at slå til og begynde at få succesoplevelser, når han/hun deltager i uddannelsesstedets tilbud.  

Den studerende kan støttes i at gøre brug af studievejleder eller andre støttende funktioner, som for eksempel Studenterrådgivningen.

Nogle studerende har dog mange professionelle ’støttefunktioner’, som det kan være svært at navigere i.

Andre har måske nedtonet deres vanskeligheder og får derfor for lidt støtte, fordi de har et misforstået krav til sig selv om at skulle kunne klare sig selv, uden støtte. Her kan støttegiveren være med til at hjælpe den studerende med at finde balancen. 

Sidst opdateret: 12. august 2022